Advertisements

Czerwone maki na Monte Cassino (English translation)

Polish
A A

Czerwone maki na Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.
 
Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
 
Runęli przez ogień, straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,
 
Czerwone maki...
 
Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.
 
Czerwone maki...
 
Submitted by czarnaczarna on Fri, 27/07/2012 - 09:23
Last edited by AzaliaAzalia on Sun, 26/08/2018 - 16:13
English translationEnglish
Align paragraphs

Red Poppies on Monte Cassino

Versions: #1#2
Do you see that rabble on the peak?
There, your foe is hiding like a rat
You have to, you have to, you have to
Grab his neck and from the clouds, knock him down
And they went ferocious and mad
And they went to kill and to avenge
And they went like always unyielding
Like always, for honor, fight
 
Red poppies on Monte Cassino
Instead of dew, were drinking Polish blood
Through these poppies walked soldier and died
But stronger than death was his wrath
Years go by and centuries will pass
The traces of old days will last
And all the poppies on Monte Cassino
Will be redder because from Polish blood they'll grow
 
They charged through fire, expendable
Not just one, took a bullet and died
Like those madman of Samosierra
Like those, years before, at Racławice
They charged with force of madmen
And they made it. The assault was successfull
And their white and red banner
Was raised on the rubble among the clouds
 
Red Poppies...
 
Do you see this row of white crosses?
There Pole with honor, took oath.
Walk forward, the farther, the higher
The more of them you'll find at your feet
This earth belongs to Poland
Although, Poland is far away from here
Because freedom, by crosses, is measured
This is history's, one mistake
 
Red poppies...
 
Thanks!
thanked 36 times
Submitted by czarnaczarna on Fri, 27/07/2012 - 09:24
Author's comments:

This version is the corrected one, with ~tampit help

Translations of "Czerwone maki na ..."
English czarna
Polskie Pieśni Patriotyczne (Polish Patriotic Songs): Top 3
Idioms from "Czerwone maki na ..."
Comments
Read about music throughout history