Advertisements

Dali tu phrala (Bosnian translation)

Romani

Dali tu phrala

Dali tu, phrala mangleja,
Taro kaburi daraja?
Daraja li taro melekija?
Mangeja li misafirja?
 
Te phučen tut taro Dini,
So kergjan bašo Allahi?
Akana phrala de dževapi,
Se ka džane tiro hali.
 
I kabursko soba i tesno,
Phrala odova ka dikhe tu.
Šukar bukja sine te kere,
Nane agjar te ovel sine.
 
Keda ka ove telo phailja
Pakjardo ko kjefinija.
Tuke ka oven misafirja,
Allaheskere melekija.
 
But manuša ka kajinen pe,
So šukar bukja muklje.
Ko dunjaluko se ka sine,
Šaj li barvalo te ovel?
 
Sarine šaj sine
Bukja te kera amenge.
Ali odova amen na mangljem,
A na džanen kasno ka ovel.
 
Ko kaburi ked ka khuve,
Na vredinel ništo tuke,
Nikoj sijan ni so sijan,
Odova naje te phučen.
 
So ka vakere melekonge,
Sa ka priznaine olenge,
Našti tu len te hovave,
Se ola sa pišingje.
 
Tari phuv sijan jaratimo,
Hem ki phuv ka irane tu,
Hari vakteske dživdineja,
Soske tu na mislineja?
 
Odoleske phrala akate,
Arakh tut taro bilačhipe,
Ker šukar bukja kobor so šaj,
Allahi te ovel razija.
 
Submitted by Allahov_RobAllahov_Rob on Tue, 26/03/2019 - 13:52
Last edited by Allahov_RobAllahov_Rob on Thu, 25/04/2019 - 00:56
play on Apple Music
Bosnian translationBosnian
Align paragraphs
A A

Plašiš li se kabura, brate

Da li se, brate moj dragi,
Da li se kabura plašiš ti?
Plašiš li se meleka?
Očekuješ li ih kao musafire?
 
Da te pitaju o Dinu,
Šta si činio radi Allaha?
Sada brate daj dževab,
Jer će poznavati hal tvoj.
 
Kaburska je soba tijesna,
Brate to ćeš vidjeti.
Lijepa djela da si činio
Ne bi ti bilo tako.
 
Kad budeš bio ispod ploča,
Umotan u ćefine.
Tebi će doći musafiri,
Allahovi meleki.
 
Puno ljudi će se kajati,
Što su napustili dobra djela.
Jer da li se na dunjaluku
Može bogat postati?
 
Svi bi možda,
Da radimo na sebi.
Ali to mi nismo htjeli,
A nisu znali da će kasno biti.
 
U kabur kad uđeš,
Ništa ti ne vrijedi,
Niko si i ništa,
To te neće pitati.
 
Šta da kažeš melekima,
Šta da im priznaš,
Ne možeš da ih slažeš,
Jer oni sve zapisaše.
 
Od zemlje si stvoren,
I u zemlju ćeš se vratiti.
Kratak je vakat života,
Zbog čega ne razmisliš?
 
Zato brate sada,
Udalji se od zla.
Čini dobra djela koliko možeš,
Da Allah bude razi.
 
Submitted by Allahov_RobAllahov_Rob on Thu, 25/04/2019 - 01:15
Last edited by Allahov_RobAllahov_Rob on Sat, 08/06/2019 - 18:28
Comments
Advertisements
Read about music throughout history