دریغ (Darigh) (Italian translation)

Proofreading requested

دریغ

دروغه، روز دوباره، یک دروغ دیگره
می‌دونی، دام محبت، از رهایی بهتره
 
من و تو همیشه کنج غم می‌مونیم
من و تو قدر شادی رو نمی‌دونیم
 
نه تنها خورشید ما گرمی‌هاشو از دست میده،
آسمون فیروزه رنگی‌هاشو حالا برچیده
 
خدایا! این مردم کوکی چی میگن؟
دریغا! اینا عاشق نمیشن
 
خدایا! این مردم کوکی چی میگن؟
دریغا! اینا عاشق نمیشن،
نمیشن،
نمیشن
 
Submitted by aariapooraariapoor on Sat, 27/11/2021 - 17:04
Italian translationItalian (poetic)
Align paragraphs

Ahimè

Falso, un altro giorno falso, falso
Meglio essere un ostaggio d'amore, che essere lasciato
 
Io e te, saremo sempre ai margini dell'amore
Io e te, non apprezzeremo mai la felicità
 
Non solo il nostro sole perde il suo calore
Ma anche il cielo perde il suo colore
 
Dio mio! Queste persone simili a macchine, di cosa parlano?
Ahimè! innamorarsi è qualcosa che loro non possono fare
 
Dio mio! Queste persone simili a macchine, di cosa parlano?
Ahimè! innamorarsi è qualcosa che loro non possono fare
Loro non possono farlo
loro non possono farlo
 
Thanks!
thanked 2 times
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Submitted by florboxflorbox on Mon, 29/11/2021 - 19:54
Author's comments:

Ho usato la traduzione inglese

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Translations of "دریغ (Darigh)"
Italian Pflorbox
Comments
Read about music throughout history