דויד בײגלמאַן (Tsigaynerlid) lyrics

A A

דויד בײגלמאַן

פֿינסטער די נאַכט, װי קױלן שװאַרץ,
נאָר טראַכט און טראַכט, און ס'קלאַפּט
מײַן האַרץ.
מיר ציגײַנער לעבן װי קײנער!
מיר לײַדן נױט, גענוג קױם אױף ברױט.
 
דזום, דזום, דזום, דזום, דזום
דזום, דזום
מיר פֿליׅען אַרום װ׳ די טשײַקעס
דזום, דזום, דזום, דזום, דזום
דזום, דזום
מיר שפּילן אױפֿ די באַלאַלײַקעס
 
ניט װוּ מען טאָגט, ניט װוּ מען נאַכט;
אַ יעדער זיך פּלאָגט, נאָר כ'טראַכט
און טראַכט.
מיר ציגײַנער לעבן װי קײנער!
מיר לײַדן נױט, גענוג קױם אױפֿ ברױט.
 
דזום, דזום, דזום, דזום, דזום
דזום, דזום
מיר פֿליִען אַרום װ׳ די טשײַקעס
דזום, דזום, דזום, דזום, דזום
דזום, דזום
מיר שפּילן אױף די באַלאַלײַקעס.
 
Thanks!
Submitted by malucamaluca on Sat, 04/09/2021 - 02:17
Last edited by malucamaluca on Fri, 03/12/2021 - 18:35

 

Translations of "דויד בײגלמאַן ..."
David Beigelman: Top 3
Collections with "דויד בײגלמאַן"
Comments
Read about music throughout history