Ahmed Mekky - Dawar Benafsak (دور بنفسك) (English translation)

Arabic

Dawar Benafsak (دور بنفسك)

مكي
متحاولش تبقى أي حد تاني
غير نفسك
دور بنفسك
جوا نفسك
متكسلش وقوم قلب
ودور هتلاقي ميزتك
صدقني هتلاقي ميزتك
دور بنفسك
جوا نفسك
 
دنيا
متحاولش تبقى حد تانى
غير نفسك خليك
واثق في نفسك
قوم دور بنفسك
جوا نفسك
هتلاقى حاجة محدش فيها ينافسك
 
مكي
متحاولش تبقى أي حد تانى غير نفسك
دور بنفسك
جوا نفسك متكسلش وقوم قلب
ودور هتلاقى ميزتك
ميزتك في صوتك
أو في رسمك
متستبعدش تبقى ميزتك
حركة بيعملها جسمك
في مخك fantastic أو فكرة
ممكن تكون كمان مميز
في الطب أو في الحساب
أو ميزتك نفسك في طبخك
ممكن ميزتك تطلع
في لوحة أو كتاب
ممكن تكون ميزتك لياقتك
ميزتك انك قلب ميت
تقدر تضرب كل الناس
(دنيا: بادى جارد)
أو تكون ميزتك سياستك
ميزتك انك رومانسى
ومأفور في الإحساس
أو تكون ميزتك فراستك
 
دنيا
ممكن ميزتك تكون
قلب أبيض أو حنون
ممكن تكون ميزتك حماشتك
 
مكي
في ناس تعرف تفصل لبس الناس
بكل احساس
مهما كانت خامة قماشتك
وناس بضربة فاس
تحول تربة قلقاس
(دنيا: أو اناناس)
بفضل ربى مش بفضلك
ولو في يوم لبست قضية
في ناس ميزتها هي
(دنيا: هي ايه)
ميزتها انها تجيب براءتك
بس
ركز في اللى جاي
محدش عجبه حاله
حالة غيره اللى بتحلاله دايما
شرقى بيغرب
وايسر نفسه يبقى أيمن
تخين بيخسس
والتانى رفيع نفسه يتخن
اسمر بيفتح
أبيض نفسه يبقى بلاك
فحمة
من خلفله بت بيزعل
نفسه يخلف واد
ايون ايون ايون
إنسان ما بترضى بحالك
دايما عاجبك حال الغير
مهما تكون حالتك
دايما باصص للتغيير
صدقنى لو بصيت جواك
هتلاقى ياما كتير
قدرات مميزات
ان كنت غنى أو فقير
متقللش من نفسك
ده أنت بنفسك طاقة خير
هتحقق اللى في نفسك
واللى يمسك خليه يطير
ارضى ياابن ادم
باللى اتقسم عليك
ولو أنى عارفك مش هترضى
غير بتراب في عنيك
ربك ميز كل واحد منا بحاجة
فالناس تفضل لبعض دايما محتاجة
دور والقى ميزتك
حاول حافظ عليها
طورها اتميز بيها
حياتك هتلاقيها
رايقة وماشية صح
طول ما أنت راضى بيها
ارضى بحياتك أنت
واقبلها باللى فيها
ده الرضى نعمة كبيرة
احمد ربك عليها
و خدها منى كلمة
مافى حاجة بتساويها
حد يترجملى
بيقول ايه الواد ده
 
دنيا
اني اقولك
عيقول
متحاولش تبقى حد تانى
غير نفسك
خليك واثق في نفسك
قوم دور بنفسك جوا نفسك
هتلاقى حاجة محدش فيها ينافسك
 
مكي
say wa say wa wah wah yaboy
لو ملكش عازة
مكنتش اتخلقت
ولا اتحسبت من الناس
ولا اترزقت
 
Submitted by Velsket on Fri, 23/02/2018 - 09:05
Align paragraphs
English translation

Search for Yourself

Mekky:
Don't try to be someone else
Other than yourself
Search for yourself
inside yourself
Don't be lazy; start looking
And searching and you'll find your talent
Believe me, you'll find your talent
Search for yourself
inside yourself
 
Donia:
Don't try to be someone else
Other than yourself
Be confident of yourself
Get up and search yourself
inside yourself
You'll find something that no one can challenge you in
 
Mekky:
Don't try to be anyone else but yourself
Search for yourself
Inside yourself, don't be lazy; start looking
And search and you'll find your talent
Your talent can be your voice
Or your drawing
Don't rule out that your talent can be
A move that your body does
Or a fantastic idea on your mind
Maybe also you're gifted
In medicine or in math
Or your talent can be your cooking skills
Your talent can manifest itself
In a painting or a book
Your talent can be your fitness
It can be that you are fearless
And can beat up anybody
(Donia: Bodyguard)
Or maybe your talent is in your policy1
Your talent can be being romantic
And overflowing with emotions
Or your talent can be the gift of gab
 
Donia:
What sets you apart can also be
An angelic tender heart
Or your talent can be that you are a macho man
 
Mekky:
There are people who can tailor clothes for others
passionately
No matter what the raw material was
And there are people who can, with one swing of an ax,
produce taro out of the ground
(Donia: Or pineapples)
With God's grace, not because of us
And if one day you get sued
There are people whose talent is
(Donia: What is it?)
Their talent is to secure your innocence
That's it!
Focus on what's to come
Nobody is happy with how they are
The way other people are is what's always desired
Easterners westernize themselves
And left-handed people wish they were right-handed
Fat people are trying to lose weight
And thin people wish they could gain some
Dark-skinned people try to make their skin lighter
While white people try to be black
like a coal2
When someone gets a daughter, they become upset
They want to have a son3
Oh yeah, oh yeah, oh yeah..
Oh humans, you're never content with how you are
The way other people are always appeals to you
No matter how good things are going for you
You are always gazing towards change
Believe me, if you searched inside yourself
You will find so many
Abilities and Talents
No matter whether you are rich or poor
Do not belittle yourself
You are a power of good yourself
You will achieve what you wish for
And whoever touches you, send them flying
Be content, oh human
with what has been ordained for you
However, I know that nothing will make you content
but dirt in your eyes4
God set us all apart by giving everyone something special
So that people would remain in need of each other
Search and find your talent
Try to preserve it
Develop it and be special in it
You'll find your life
Running smoothly and in the right direction
As long as you are content with your life.
Be content with your life
And accept it for what's in it
Being content is such a great blessing
Thank your God for it
And hear me out on this:
There is nothing that is worth as much as it
Someone translate for me!
What is this lad saying?!
 
Donia:
I will tell you
He is saying:
Don't try to be someone else
Other than yourself
Be confident in yourself
Get up and search yourself
inside yourself
You'll find something that no one can challenge you in
 
Mekky:
say wa say wa wah wah yaboy
If there was no purpose for you
You wouldn't have been created
Nor would you have been a part of humanity
Nor would you have had the blessing of being provided for
 
  • 1. Alternatively skills in resolving issues/reaching compromises.
  • 2. This section has absolutely nothing to do with race. It's just referring mainly to two ends of the spectrum. I.e: the idea that, for e.g, people with a lighter skin will go to the beach to get a tan, while darker-skinned people use cosmetics to be lighter.
  • 3. Note that these two lines are spoken in a Southern Egyptian accent. Farming and menial labor is very common in those parts so having a son is considered an extra worker on the field. This backward thinking is being criticized.
  • 4. Idiomatic, the idea is that someone's eyes are so wide from seeing/having so many wishes, so that only dirt could fill them.
Let me know if you have any questions about my translation. Good luck.
Vel
Submitted by Velsket on Fri, 23/02/2018 - 09:49
Author's comments:

The title in English is a fortunate accident. 'Search for yourself' here is meant in the sense of:
E.g:
A: did you search for it?
B: Yes, I searched for it myself

Comments