Dear Father (Romanian translation)

Advertisements
English

Dear Father

Dear Father,
I am hardly breathing
Oh sweet father
What is this I’m feeling?
Is this now or never?
Maybe it's forever
Or are we gonna fall, fall apart?
 
I hear you calling from a thousand miles,
My heart stops beating when I look in your eyes.
Who knows who is to blame
And it feels like...
 
I’m breathing underwater,
I’m walking through the fire.
It fills me up inside with light,
I’m so alive.
This love is taking over, don’t let me go.
 
I’m not giving up, not running.
You keep me warm inside.
In you I can confide, while our hearts collide
 
Father, sweet father
Oh I die.
I think about you every time.
Nothing will ever be the same,
Who knows who is to blame?
 
I’m breathing underwater
I’m walking through the fire
It fills me up inside with light,
I’m so alive!
This love is taking over, don’t let me go.
 
Submitted by Vladimir Jovanovic on Thu, 03/01/2019 - 18:14
Align paragraphs
Romanian translation

Dragă Tată

Dragă tată,
Abia mai pot respira
Oh dulce tată
Ce simt acum?
Este acum ori niciodată?
Poate este pentru totdeauna
Sau vom cădea, cădea?
 
Te aud strigând de la o mie de mile,
Inima mi se oprește când mă uit în ochii tăi.
Cine știe cine e vinovat
Și simt că...
 
Eu respir sub apă,
Eu merg prin foc.
Mă umple pe dinăuntru cu lumină,
Mă simt asa de vie.
Iubirea aceasta preia controlul, nu mă lăsa să plec.
 
Nu mă dau bătută, nu alerg.
Tu mă menții cald pe dinăuntru.
În tine mă pot baza, cât inimile noastre se ciocnesc
 
Tată, dulce tată
Oh, eu mor.
Mă gândesc la tine de fiecare dată.
Nimic nu va mai fi la fel,
Cine știe cine e vinovat?
 
Eu respir sub apă,
Eu merg prin foc.
Mă umple pe dinăuntru cu lumină,
Mă simt asa de vie!
Iubirea aceasta preia controlul, nu mă lăsa să plec.
 
Submitted by Andrei Iancu on Sun, 06/01/2019 - 11:07
Added in reply to request by Vladimir Jovanovic
More translations of "Dear Father"
Romanian Andrei Iancu
See also
Comments