• Jacques Prévert

    Déjeuner du matin

    Vietnamese translation

Share
Subtitles
Font Size
Vietnamese
Translation

Ăn sáng

Anh cho cà phê
Vào tách
Anh cho sữa
Vào tách cà phê
Anh cho đường
Vào cà phê sữa
Cầm cái thìa nhỏ
Anh khuấy lên
Anh uống tách cà phê sữa
Anh để tách xuống
Không nói gì với tôi
 
Anh châm
một điếu thuốc
Thổi mấy vòng tròn
Với khói thuốc
Anh gạt tàn
Vào cái đựng tàn
Không nói gì với tôi
Cũng không nhìn tôi
 
Anh đứng dậy
Đội
cái mũ lên đầu
Mặc
chiếc áo mưa
Vì trời mưa bên ngoài
Rồi anh đi
dưới mưa
Không một lời
Không một cái nhìn
 
Và tôi, tôi ôm
đầu vào hai tay
ngồi khóc!
 
French
Original lyrics

Déjeuner du matin

Click to see the original lyrics (French)

Comments