Olaf's Frozen Adventure (OST) - Den tida på året [That Time of Year] (English translation)

Norwegian

Den tida på året [That Time of Year]

La meg først få ønske alle, god jul til enhver
Jeg lurer på hva dere gjør på den tida her
Attåt fryd og fred på jord og skål for alt som er
Fins det faste ting man gjør på den tida her?
 
Ja, vi henger granbar overalt som vi har kjøpt på torget
Baker store kaker som har samme form som Norge
Går med kor fra dør til dør og viser vi har dreisen
Noen henger sokker opp fra hylla over peisen
Virker jo trygt det
 
Da ønsker jeg en gledens jul til hver og en især
Takk for tips til hva man gjør på den tida her
Vi må få opp farten hvis vi skal innom alle hus i hele landet
 
Ferden går fra hjem til hjem i vakkert vintervær
Fortell meg hva du driver med på den tida her
Hei, shalom, vinterverv, Luciakrans med bær
Er juletradisjoner nå på den tida her
 
Ja, vi lager julepynten vår av sånt som vi finner
Bak en deilig kake for da har du en vinner
Den gikk rett igjennom, gitt
Kjøpe mange gaver som vi gjemmer rubb og rake
Vente på en lubben fyr som kommer ned fra taket
Innbrudd i huset: lovlig på julekvelden
 
Åh, mange muntre musikanter spiller sanger der
Og takk for tips til hva man gjør på den tida her
Tusen takk
 
Vi gjør skjerf og gensere, og vi går med like votter
Alle får pysjamas, se de sitter her og skotter
Åtte kvelder tenner vi et lys i denne staken
Du hogger et tre og så pynter du kadaveret med stearinlys
Jeg elsker det!
 
Anna og Elsa skal få alt de vil ha
Jeg fyller sleden, tar med alt som er bra
Ser hva man gjør på den tida her
Det er opp til deg
Opp til meg
Opp til mjau
 
Da bør det bli en gledelig jul
For søstrene som venter hjemme
Lubben fyr vil deise ned
Et reinsdyr følger gjerne med
En misteltein er klar beskjed
Åh, kan jeg sette fruktkaken der?
På den tida her
 
Submitted by Anna Elsa J. on Tue, 05/12/2017 - 14:20
Last edited by Icey on Fri, 19/01/2018 - 16:05
Align paragraphs
English translation

That time of year

Let me first wish a merry Christmas to everyone
I wonder what you do in this period
Besides joy and peace on earth and toast for whatever it may
Is there something you regularly do in this period?
 
Yes, we hang everywhere spruce branches we bought at the market
We bake huge cakes with the same shape of Norway
Go with the choir from door to door and show we got the hang of it
Some hang socks up the shelf above the fireplace
Sounds pretty safe
 
Then I wish a Christmas of happiness to each and everyone
Thank you for your tips on what to do in this period
We need to hurry up if we want to drop by every house in the whole country
 
The journey moves on from home to home in the beautiful winter weather1
Tell me what you do in this period
Hello, shalom, midwinter, Saint Lucy’s wreath2with berries
Are now Christmas traditions in this period
 
Yes, we make our Christmas decorations out of what we find
Bake a delicious cake because then you’ll have a winner
Oh man, that went straight through me
Buy many presents we hide lock, stock and barrel
Wait for a chubby fellow who comes down from the roof
Housebreaking: legal on Christmas night
 
Oh, many merry musicians are playing songs there
And thank you for your tips on what to do in this period
Thank you very much
 
We make scarves and pullovers and wear similar mittens
They all receive pyjamas, look at them peeking
Eight nights we light a candle on this candleholder
You cut down a tree and then decorate its corpse with candles
I love it!
 
Anna and Elsa shall receive all they want
I’m filling the sleigh, picking up all that’s good
Seeing what to do in this period
It’s up to you
Up to me
Up to mew
 
Then it should turn out a merry Christmas
For the sisters waiting home
A chubby fellow is going to fall down
A reindeer is willingly coming along
A mistletoe is a clear message
Oh, can I leave the fruitcake there?
In this period
 
  • 1. Quoting the second line from "Let it go" « Det er vakkert vintervær » (“It's beautiful winter weather”)
  • 2. Wreath traditionally worn by girls during Saint Lucy festivity (December 13th), formerly celebrated as the first day of midwinter festivities (“Yule”)
Submitted by Icey on Wed, 03/01/2018 - 19:44
Added in reply to request by Anna Elsa J.
Last edited by Icey on Tue, 16/01/2018 - 10:58
More translations of "Den tida på året ..."
EnglishIcey
Idioms from "Den tida på året ..."
See also
Comments