Advertisements

Di dorlu a tãu (Romanian translation)

  • Artist: Gramoste
  • Featuring artist: Vlăduţa Lupău
  • Song: Di dorlu a tãu
  • Requests: English
Aromanian
A A

Di dorlu a tãu

Iasi soarli sh'nu am lunjinâ
Featã, di'a tãu dor
Yini noaptea, mshata lunâ
Iasi dit nior
 
Stealilji tsi lunjineadzã
Sh'nã aspun vrearea
Vimtul sâ'nji pitreacâ dorlu
La armâna mea
 
Di dorlu a tãu, featã, va'nji mor
A suflitu'i easti dor
Di oclji a tãi, di gura ta
Di tini, armâna mea
 
Featã, di tini hiu agiun
Vrearea tu cântic ts'u'aspun
Sh'tu niori ts'ascrishi vrearea
Ti tini, armâna mea
 
Minduiarea'i mash la tini
Nu'nji easti lishor
Suschir, mârata di mini
Sh'plãngu di'a tãu dor
 
Mutrescu noaptea la lunã
Treamburã cu greu
Anyisez s'ti torni 'nã oarã
Tini, gionli'a meu
 
Di dorlu a tãu, gione, va'nji mor
Cripatã înji hiu di dor
Di gura ta sh'di oclji'a tãi
Toarna'ti, gione, nâpoi
 
Noi doii s'nã him de'adun
Zboari di vreari s'ts'aspun
Sh'un cântic adrat cu greu
Ti tini, armânlu a meu
 
Submitted by SaebastianSaebastian on Thu, 06/08/2020 - 19:04
Submitter's comments:

S'nâ bâneadză tuts armânji di daima sh'di iutsido

Romanian translationRomanian
Align paragraphs

De dorul tău

Iese soarele și nu-am lumină
Fată, de-al tău dor
Vine noaptea, frumoasa lună
Iese dintre nori
 
Stelele ce luminează
Și spun iubirea noastră
Vântul să-mi ducă dorul
La aromânca mea
 
De dorul tău, fată, voi muri
Sufletului îi este dor
De ochii tăi, de gura ta
De tine, aromânca mea
 
Fata mea, mi-e dor de tine
Să-ți spun dragostea mea prin cântec
Și-n nori ți-am scris dragostea mea
Pentru tine, aromânca mea
 
Gândurile-mi sunt doar la tine
Nu-mi este ușor
Suspin, sărmana de mine
Și plâng de-al tău dor
 
Privesc noaptea la lună
Tremură de greu
Visez să te-ntorci într-o zi
Tu, iubitul meu
 
De dorul tău, iubitule, voi muri
Mă ucide dorul
De gura ta și de ochii tăi
Întoarce-te, iubitule, înapoi
 
Noi doi să fim împreună
Cuvinte de dragoste să-ți spun
Și-un cântec făcut cu greu
Pentru tine, iubitul meu
 
Thanks!
thanked 5 times
Submitted by SaebastianSaebastian on Thu, 06/08/2020 - 19:04
Please help to translate "Di dorlu a tãu"
Comments
Read about music throughout history