Dieser Weg (Armenian translation)

Advertisements
Armenian translation
A A

Այս ուղին

Քայլում էի այս փողոցով և այն տարավ ինձ քեզ մոտ
Երգը, որը դու անցած երեկո երգում էիր, դեռ ականջներիս մեջ է
Եվս մի քանի քայլ, և ես կանգնած էի այս դռան առջև` բանալին ձեռքումս պահած:
 
Այս ուղին հեշտ չի լինի, այս ուղին քարոտ է ու դժվար
Ոչ բոլորի հետ դու կհամաձայնես, բայց կյանքը դեռ այնքան բան ունի քեզ տալու:
 
Դա մի փոքրիկ ակնթարթ էր, մի պահ ես այդտեղ չէի
Ապա արեցի մի քայլ ու ամեն ինչ ինձ պարզ դարձավ
 
Ոմանք քացի են տալիս քեզ, ոմանք սիրում են, ոմանք քեզ համար զենքերը վայր են դնում
Ոմանք էլ օրհնում են քեզ. չբարձրացնես առագաստդ, երբ քամին ալեկոծի ծովը:
 
Submitted by H3003H3003 on Sat, 10/10/2015 - 17:04
GermanGerman

Dieser Weg

Comments