Dildən-dilə düşmək

Submitted by RadixIce on 17.07.2017

Dildən-dilə düşmək (Azerbaijani) — To be well-known.

English, explained by RadixIce on Mon, 17/07/2017 - 18:41

"Dildən-dilə düşmək" in lyrics

Səninlə gəzərəm eldən elə mən
Bataram, çıxaram seldən selə mən
Düşsəm də ağıza, [idiom name="Dildən-dilə düşmək"]dildən-dilə[/idiom] mən
Yaşaya bilmərəm, bir kərə sənsiz!...

Azər Zeynalov - Şüкriууə