Swedish Children Songs - Din dröm ger dig allt (Swedish (dialects) translation)

Swedish

Din dröm ger dig allt

Din dröm ger åt tanken vingar
Den blir verklig då
I drömmen du allt betvingar
Och allt du vill ha kan du få
 
Och om du på lyckan väntar
Så ska du finna den en gång
Fastän ditt hjärta kanske gråter
Så kommer drömmen åter
Med kärlekens vackraste sång
 
instrumentalt mellanspel samt nynnand
 
Fastän ditt hjärta kanske gråter
Så kommer drömmen åter
Med kärlekens vackraste sång
 
Repris i slutet
Om du på lyckan väntar
Så finner du den nog en gång
Och aldrig mer ditt hjärta gråter
Din dröm har kommit åter
Med kärlekens vackraste sång
 
Submitted by SaintMark on Wed, 12/10/2016 - 20:27
Align paragraphs
Swedish (dialects) translation

Di dröm jir rej allt

Di dröm jir at/öt tanken vinger
Dä blir verklé da
I drömmen du allt betvinger
Å allt du vill ha kan du få
 
Å öm du på lykka venter
sö ska ru finn et é gang
Fastän ditt järt kankhe gråt
sö kâmmer drömmen åter
Mä shärlékens vakkrerst sóng
 
instrumentalt mellaspél samt nynning
 
Fastän ditt järt kankhe gråt
Sö kâmmer drömmen åter
Mä shärlékens vakkrerst sóng
 
Repris i slut
Öm du på lykka venter
Sö finn du t nok e gang
Å aldré mér ditt järt gråt
Di dröm 'a kâm åter
Mä shärlékens vakkrerst sóng
 
Submitted by Sante_Caserio on Wed, 11/01/2017 - 05:50
More translations of "Din dröm ger dig ..."
Swedish (dialects)Sante_Caserio
Swedish Children Songs: Top 3
See also
Comments