Advertisements

Đinu șî Voichița (English translation)

Romanian
A A

Đinu șî Voichița

Pe vaļe la vaļe,
la vaļe la vaļe,
iastă1 o casă marie2.
Da în ia śe-m ieria,3 rie?
Noaoă ļеgăńoare,4
ļe bat vânturļi5 goaļe.
Đi noaоă ńepoaće,6
đi noaоă cumnaće.7
Toț mi-a murit,
toț s-a prăpăđit.
Numa Đinu mi-a uđit8 ,
Đinu șî9 Voichița,
dulśe10 ie11 gurița.
Iei12 la munće șăđa13, rie,
la munće șăđa, rie.
La stână la oi,
șăđa14 amândoi.
La munće șăđa, rie,
stână mi-o păza, rie.
Vriamia când veńa15, rie,
la strunghița16 ļe mâna, rie.
Đinu pe scamn că șăđa17 , rie,
șăđa ļe mulźa18 , rie.
Șăđa ļe mulźa, rie,
Voichița ļe mâna, rie.
Când la đal1920 uita, rie,
mi avia śe-m veđa, rie.21
Ńișće nuveriei vin điriept la iei,22
vin điriept la iei.
Đińe naică23 , Đińe,
Đińe naică, Đińe,
mulźe șî grăbiașće,24
mulźe șî sporiașće.25
Mulźe câće doaoă,26
sloboz câće noaoă,27
că ńișće nuveriei vin điriept la noi.
Đinu că-m vorbia28 , rie:
„Sorurļică29 bună.“
Đinu că-m vorbiam, rie:
„Voichiță, Voichiță,
soruļică29 bună,
đ-un tată, đe o mumă.30
Nu sînt nuveriei31
numa ăia-i împețători32 ai tăi,
vin să će-mpețască33 ,
să će34 ia să će34 căsătoriască.“
Muichița lor bătrână,
tot vorbia35 đin gură:
„Pe Voichița fată,
nu dau înstrinată.36
Nu dau înstrinată,
că numa pe ia mi-o am fată.37
Da io-s38 rău, bătrână,
să măi vină pi39 la mińe,
să-m40 facă vro41 pâńe.“
 
 • 1. este
 • 2. mare
 • 3. Dar în ea ce-mi era
 • 4. Nouă leagăne
 • 5. vânturile
 • 6. Din nouă nepoate
 • 7. Din nouă cumnate
 • 8. rămas
 • 9. și
 • 10. dulce
 • 11. le e
 • 12. ei
 • 13. la muncă stăteau
 • 14. stăteau
 • 15. vremea când venea
 • 16. staul
 • 17. pe scaun se așeza
 • 18. stătea le mulgea
 • 19. deal
 • 20. se
 • 21. avea ce vedea
 • 22. Niste nori grei vin direct spre ei
 • 23. bade
 • 24. grăbebește-te și mulge
 • 25. mulge cu spor
 • 26. Mulge câte două
 • 27. dă drumul la nouă
 • 28. așa vorbea
 • 29. a. b. soră
 • 30. din același tată, din aceeași mamă
 • 31. nori grei
 • 32. pețitori
 • 33. te pețească
 • 34. a. b. te
 • 35. vorbea
 • 36. nu o dau la soț
 • 37. că numai o singură fiică am
 • 38. eu sunt
 • 39. pe
 • 40. să-mi
 • 41. o
Submitted by adysanuadysanu on Tue, 02/03/2021 - 16:50
Submitter's comments:

versuri postate de Drăgan M. Stoianiel
lyrics posted by Drăgan M. Stoianiel

English translationEnglish
Align paragraphs

Dinu & Voichita

In the valley, downhill,
In the valley, downhill,
There's a big house.
But what can you find there?
Nine empty swings
Are blown by the wind.
Out of nine nieces,
Out of nine sinters-in-law,
I have none left,
They all died.
Only Dinu is left,
Dinu and Voichita,
sweet children of mine.
They worked all day,
Worked all day.
Those two
took care of the sheepfold.
They worked all day,
Watching over the sheepfold.
They placed the sheep in the pen
After everything was done.
Dinu sat on the stool
And milked the sheep.
He sat and milked the sheep
While Voichita was guiding them.
Looking towards the hill
She saw something.
Some dark clouds were coming towards them,
Straight to them.
"Dinu, brother Dinu,
Dinu, brother Dinu,
Quickly, milk them,
Milk them fast.
Milk two at a time,
Relase nine at a time,
Cuz some dark clouds are coming towards us."
Dinu told her:
"Dear sister!"
Dinu told her:
"Voichita, Voichita,
Dear little sister,
My blood sister!
They are not dark clouds
They are your suitors,
The came to ask your hand in marriage,
They came to marry you."
Their old mother
Said the following:
"I wont give my Voichita
To be married.
I wont send her live with the husband's family,
She's my only daughter.
I'm ill and old,
She must come visit me
Bake me some bread."
 
Thanks!
Submitted by adysanuadysanu on Tue, 02/03/2021 - 17:14
Please help to translate "Đinu șî Voichița"
Comments
Read about music throughout history