A Dios le pido (Albanian translation)

Advertisements
Albanian translation

I kërkoj Zotit...

I kërkoj Zotit...
 
Që sytë e mi zgjohen
me dritën e shikimit tënd.
I kërkoj Zotit...
Që nëna ime mos të vdes
e që babi im të më kujtoj.
 
I kërkoj Zotit...
Që të më qëndrosh pranë
e kurrë të mos largohesh, jeta ime...
I kërkoj Zotit...
Që zemra ime kurrë të mos pushoj
kur bëhet fjalë për të dashuruar ty, qielli im...
 
I kërkoj Zotit...
Për ditët që më kanë mbetur,
dhe netet që edne do vijnë,
I kërkoj Zotit...
Për fëmijët e fëmijëve të mi,
dhe për fëmijët e fëmijëve të tu.
 
I kërkoj Zotit...
Që kombi im të mos derdh aq gjak,
e që populli im të ngitet.
I kërkoj Zotit...
Që zemra ime kurrë të mos pushoj
kur bëhet fjalë për të dashuruar ty, qielli im...
 
I kërkoj Zotit...
Një sekond më shumë të jetës për të dhënë
e tërrë zemra ime të dorëzohet.
Një sekond më shumë të jetës për të dhënë
e pranë teje gjithmonë të qëndroj.
 
E i kërkoj Zotit...
Që nëse vdes, do të jet për shkak të dashurisë
E nëse dashurohem, do të jet për shkak teje
E që zëri yt është kjo zemës.
 
Çdo ditë i kërkoj Zotit...
Që nëse vdes, do të jet për shkak të dashurisë
E nëse dashurohem, do të jet për shkak teje
E që zëri yt është kjo zemës.
Çdo ditë i kërkoj Zotit...
I kërkoj Zotit...
 
Submitted by Guest on Wed, 04/01/2017 - 11:57
Spanish

A Dios le pido

Comments