Disamistade (Sardo-corsican translation)

  • Artist: Fabrizio De André
  • Song: Disamistade 9 translations
  • Translations: Corsican, English, French, German, Sardinian #1, #2, #3, Sardo-corsican #1, #2

Disamistá

Versions: #1#2
Disamistá :
Gallurese (Gadduresu)
 
Cosa ci facini chist'animi
addananzi alla jesgia
chista jenti siparata
chista storia arressa
 
A misura di bracciu
allongu dall'offesa
palchì alla paci si pensa
e alla paci s'accosta
 
Dui familii senz'almi di sangu
si pònini in fila arresi
e pa' tutti lu dulori di l'alti
e' a mitai
 
S'accuntenta di rajoni minori
la gherra di lu cori
baulendi un cani firitu
da un'umbra di passu
 
S'accuntenta di lestri agonii
in la carrera di casa
un cioccu di sangu
e una cena apparicchiata pal chi si n'è andatu
 
E a dugna sparu di caccia ignìru
si cilca fultuna
 
Cosa ci facini chisti fiddoli
ricamendi e cuxendi
chisti manci di luttu
nigati all'amori
 
Tra iddi si coa
una spiranza palduta
chi lu 'nnimicu la o'
vo' chi sia turrata
 
E' una pressa di mani in bulèu
tucchendi alti mani
palchi' vi de' esse unu mundu po' campà'
senza dulori
 
Un currì di l'occhi in l'occhi
pa avvidissi chi inveci
e' solu un riposu di lu entu
e un odiu a mitai
 
E alla palti mancanti
vi pensa l'autoritai
 
Palchì la disamistà
cumbatti la nostra malasolti
chistu curri' di lu tempu
a spaltichinà' distini e fultuna
 
Cosa ci facini chist'animi
addananzi alla jesgia
chista jenti siparata
chista storia arressa
 
Submitted by LobolyrixLobolyrix on Fri, 03/02/2017 - 18:30
Last edited by LobolyrixLobolyrix on Sun, 05/02/2017 - 15:29
ItalianItalian

Disamistade

Comments