Disamistade (Sardinian translation)

  • Artist: Fabrizio De André
  • Song: Disamistade 9 translations
  • Translations: Corsican, English, French, German, Sardinian #1, #2, #3, Sardo-corsican #1, #2

Disamistadi

Versions: #1#2#3
[Versione in sardo meridionale
(Campidanese):
 
Ita ci faìnti custas animas
innanti a sa cresia
custa genti dividìa
custa storia appicàda
 
Cumenti a unu brazzu
a distanzia po' offendi
chi penzada a sa paxi
e chi di passada accanta
 
Duas famiglias disarmadas po' su sanguni
si arrendinti
e po' tottus su dabòri de is atrus
ei dabori a mesu.
 
Si cuntentada de crupas lebias
sa gherra de su coru
su gurju de unu cani boccìu
de un'umbra de passu
 
Si cuntentada de agonias curzas
men sa carreba de domu
unu sanguni improvvisu
una mesa approntada po ghi non c'e' prusu
 
E a dogna sparu de cassa accànta
si domanda fortuna
 
ita ci faìnti custas fillas
a fai ricamu e a cosii'
bistìas a luttu
e negadas a s'amori
 
Cùanta
una speranza chi anti pèrdiu
chi su nimigu bolidi
e bolidi a si da torrài
 
E si binti manus
chi toccant in pressi atras manus
poìta ci depi-dessi unu mundu
po' bivi chena dabòri
 
Una castiàda de ogus faccia atrus ogus
po' biri ca invècias
ei sceti su bentu chi si pàsiada
o tìrria a metàdi
 
E sa parti chi màncada
si donada s'autoridàdi
 
Ca sa disamistadi
gherrada contru sa disgrazia nosta
custu cursu chi fai su tempus
po' dividi destinus e fortunas
 
Ita ci faìnti custas animas
innanti a sa cresia
custa genti dividìa
custa storia appicàda
 
Submitted by LobolyrixLobolyrix on Sun, 05/02/2017 - 14:16
ItalianItalian

Disamistade

Comments