Disney Fandubs - Buy-i Rn [Let it go]

Advertisements
Kinaray-a
A A

Buy-i Rn [Let it go]

Ang yelo naga puti sa bukid waay agi sang kahig.
Kahari-an nga sarahanon ang reyna amo ako.
Huyop sang hangin nga daw unos ja nakon.
Di rn matago, way ko mahimo.
 
Indi mo gid ipakita, pakabo-ot ka nalang permi.
Di pa ma-an kay sin-o man, tay ti, na man-an...
 
Buy-i rn, buy-i rn, di ko rn ja ma pung-gan
Buy-i rn, buy-i rn, saradhan ang pertahan
Sa kalag ko, kon ano hambal nyo,
Bisan pa mag bag-yo
Way gid man takon gina ramigan
 
Nami gali kon marayo ang tanan daw ka gamay
Ang gina kahadlukan ko di rn ja ka abot.
Dija ko rn nga ma man-an ang akon nga masarangan,
Waay rn ti makapugong... Hilway!
 
Buy-i rn, buy-i rn, imaw ko ang kahawaan.
Buy-i rn, buy-i rn, di ko mag hibi liwan.
Ja rn ko, kag ja lang ako
Bisan pa mag bag-yo...
 
Daw ga lupad ako sa hangin kag lupa
Ga tuyob ang tanan nga akon nga makita.
Kag isa lang ang sa pinsar ko na human...
Indi ko mag balik sa kabuhi nga da-an...
 
Buy-i rn, buy-i rn, daw sanag sa kaagahon.
Buy-i rn, buy-i rn, ang da-an waay rn.
Ja ako nga naga lantad
Bisan pa mag bag-yo...
Way gid man takon gina ramigan
 
Submitted by Anna Elsa J.Anna Elsa J. on Fri, 15/03/2019 - 15:58
Thanks!

 

Advertisements
Video
Comments