Advertisements

Dorlu-a meu (Romanian translation)

Proofreading requested
Aromanian
A A

Dorlu-a meu

Nu shtiu tsi mi pati, 'nji bati inima
Anda nj-achid ocljii ved mash njiata ta!
Vimtul mi hârseashti shi-nj dzâtsi lishor:
Inima tsi bati i-mplinâ di dor!
 
{Rifrenu}
Dorlu-a meu, dor curat
S-lu-avdzâ ca iho!
Va-l pitrec, vluyisit,
S-te-aflâ iutsido!
Dorlu-a meu, zurlu dor,
Greashti numa-a ta!
Pit niori s-alină
S-cântâ vrearea mea.
 
Noaptea-nj pari lungâ, trec multi sihăts,
Dit oclji curâ-aghalea chicuti arăts.
Steali-nj mi mutrescu, dultsi lj-a lor zbor,
"Ocljii a tăi ishi vearsă lăcârnji di dor".
 
{Rifrenu}
 
Cad ca neuâ albâ lilici di mer,
Va le-adu tu pălnji sh-tsâ li bag tu per.
Dorulu înji te-adusi tu bratsâ s-ti tsân
Ta s-nj-ashterdzâ fatsa mplinâ de-anvirin.
 
{Rifrenu} x2
 
Submitted by adysanuadysanu on Thu, 21/01/2021 - 12:53
Submitter's comments:

Versuri postate în descrierea videoului de pe youtube.
Aranjament orchestral și imprimari audio: Costin Caraulani
Versuri: Mihaela Liuta
Music: Jordan Mitev (Original interpretation and copyright by Jordan Mitev from Macedonia)
Video/montaj : Marius Rosca
Foto: George Rosca
Mulțumiri: Cristi Presa

Romanian translationRomanian
Align paragraphs

Dorul meu

Nu știu ce-am pățit, îmi bate inima,
Când îmi închid ochii, văd numai fața ta!
Vântul mă mângâie și-mi zice ușor:
Inima ce bate e plină de dor!
 
{Refren}
Dorul meu, dor curat,
Să-l auzi ca ison!
O să-l trimit, binecuvântat,
Să te găsească oriunde!
Dorul meu, dor nebun,
Spune numele tău!
Printre nori se ridică
Să cânte iubirea mea.
 
Noaptea-mi pare lungă, trec multe ore,
Din ochi curg încet picături reci.
Stelele mă privesc, dulce e al lor cuvânt,
"Ochii tăi își varsă lacrimi de dor".
 
{Refren}
 
Cad ca neaua albă flori de măr,
O să le adun în palme și-o să ți le bag în păr.
Dorul mi te aduse în brațe să te țin
Ca să-mi ștergi fața plină de venin.
 
{Refren} x2
 
Thanks!
thanked 3 times

© Vladimir Sosnin

Submitted by VoldimerisVoldimeris on Sat, 23/01/2021 - 09:49
Added in reply to request by adysanuadysanu
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Cristiana Rosca: Top 3
Comments
Read about music throughout history