Advertisements

ตัวตายตัวแทน (Dtuua dtaai dtuua taen) (Transliteration)

ตัวตายตัวแทน

รู้ทั้งรู้ว่าในใจเธอ ไม่มีทางลืมเขาไป
รู้ทั้งรู้ก็ยังจะฝัน ยังจะทำเป็นฝืนทนเข้าใจ
หวังสักวันเธอ จะมีใจให้ฉัน
 
รู้ทั้งรู้ว่าความจริงใจ มีเท่าไรคงไม่พอ
รักที่เขาไม่เคยต้องรอ
ฉันต้องรออย่างแสนนานเหลือเกิน
เหมือนเป็นบางสิ่งที่ละเลย
 
เธอยังคิดถึงเขาใช่ไหม
ฉันมันแค่ยารักษาใจให้เธอหายดี
ตัวตายตัวแทนที่เธอมี
แค่มาเยียวยาเมื่อเธอเจ็บ
ไม่เคยมีความรักให้ฉัน
 
รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีใคร ใจก็ยังจะรักเธอ
ฝันฉันฝันในใจเสมอ
เธอจะมองตาฉันแล้วเข้าใจ
ไม่ใช่บางสิ่งที่ละเลย
 
เธอยังคิดถึงเขาใช่ไหม
ฉันมันแค่ยารักษาใจให้เธอหายดี
ตัวตายตัวแทนที่เธอมี
แค่มาเยียวยาเมื่อเธอเจ็บ
ไม่เคยมีความรักให้ฉัน
 
มันจะวันที่เขาได้ตายลงไปจากใจเธอไหม
มันจะมีวันที่ฉันจะยืนแทนเขาได้บ้างหรือไม่
วันที่ใจเธอรูสึก ว่ายังมีใครรักเธอ อยู่ตรงนี้
 
เธอยังคิดถึงเขาใช่ไหม
ฉันมันแค่ยารักษาใจให้เธอหายดี
ตัวตายตัวแทนที่เธอมี
แค่มาเยียวยาเมื่อเธอเจ็บ
ไม่เคยมีความรัก
 
เธอยังคิดถึงเขาใช่ไหม
ฉันมันแค่ยารักษาใจให้เธอหายดี
ตัวตายตัวแทนที่เธอมี
แค่มาเยียวยาเมื่อเธอเจ็บ
ไม่เคยมีความรักให้ฉัน
 
ไม่เคยมีความรักให้ฉัน
 
Submitted by RujixRujix on Tue, 22/06/2021 - 02:24
Transliteration
Align paragraphs

Dtuua dtaai dtuua taen

Róo táng róo wâa nai jai ter mâi mee taang leum kăo bpai
Róo táng róo gôr yang jà făn yang jà tam bpen fĕun ton kâo jai
Wăng sàk wan ter jà mee jai hâi chăn
 
Róo táng róo wâa kwaam jing jai mee tâo rai kong mâi por
Rák têe kăo mâi koiie dtông ror
Chăn dtông ror yàang săen naan lĕuua gern
Mĕuuan bpen baang sìng têe lá-loiie
 
Ter yang kít tĕung kăo châi măi
Chăn man kâe yaa rák-săa jai hâi ter hăai dee
Dtuua dtaai dtuua taen têe ter mee
Kâe maa yiieow-yaa mêuua ter jèp
Mâi koiie mee kwaam rák hâi chăn
 
Róo táng róo wâa ter mee krai jai gôr yang jà rák ter
Făn chăn făn nai jai sà-mĕr
Ter jà mong dtaa chăn láew kâo jai
Mâi châi baang sìng têe lá-loiie
 
Ter yang kít tĕung kăo châi măi
Chăn man kâe yaa rák-săa jai hâi ter hăai dee
Dtuua dtaai dtuua taen têe ter mee
Kâe maa yiieow-yaa mêuua ter jèp
Mâi koiie mee kwaam rák hâi chăn
 
Man jà wan têe kăo dâai dtaai long bpai jàak jai ter măi
Man jà mee wan têe chăn jà yeun taen kăo dâai bâang rĕu mâi
Wan têe jai ter roo sèuk wâa yang mee krai rák ter yòo dtrong née
 
Ter yang kít tĕung kăo châi măi
Chăn man kâe yaa rák-săa jai hâi ter hăai dee
Dtuua dtaai dtuua taen têe ter mee
Kâe maa yiieow-yaa mêuua ter jèp
Mâi koiie mee kwaam rák hâi chăn
 
Ter yang kít tĕung kăo châi măi
Chăn man kâe yaa rák-săa jai hâi ter hăai dee
Dtuua dtaai dtuua taen têe ter mee
Kâe maa yiieow-yaa mêuua ter jèp
Mâi koiie mee kwaam rák hâi chăn
 
Mâi koiie mee kwaam rák hâi chăn
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Tue, 22/06/2021 - 02:47
Comments
Read about music throughout history