Advertisements

Душата ме боли (English translation)

Душата ме боли

(Адам)
Устата ти, проклетата,
не се научи да мълчи, когато трябва
Да срине мъж като скала
с лъжи, в които даже Господ да повярва
 
(Десита)
Аз ли сега съм ти черна?
Изпи до дъно нашата любов
Цялата ще ти приседна
преглъщай цял живот
 
Душата ме боли
от твоите лъжи
и знаех ли къде е,
щях да я изтръгна
 
(Адам)
Десетки са били
във твоите очи
но само аз в сърцето
дълбоко ще ти бръкна
 
(Десита)
Добре, че беше ти
да зная как мълчи
предадена жена,
която пак си тръгва
 
(Адам)
Душата ме боли
от твоите лъжи
 
(Адам и Десита)
и знаех ли къде е,
щях да я изтръгна
 
(Адам)
Но, знаеш ли, целувките горчат като отрова
щом не са от тебе
Не вярвам на преструвките, в които казваш,
че забравила си мене
 
(Десита)
Всяка снимка ще запаля
да изгори със нашата любов
Но болката не отминава,
остава до живот
 
Душата ме боли
от твоите лъжи
и знаех ли къде е,
щях да я изтръгна
 
(Адам)
Десетки са били
във твоите очи
но само аз в сърцето
дълбоко ще ти бръкна
 
(Десита)
Добре, че беше ти
да зная как мълчи
предадена жена,
която пак си тръгва
 
(Адам)
Душата ме боли
от твоите лъжи
 
(Адам и Десита)
и знаех ли къде е,
щях да я изтръгна
 
(Адам)
???
 
(Десита)
но от теб не ми минава
 
(Адам)
???
 
(Десита)
Не, не ми минава
 
Душата ме боли
от твоите лъжи
и знаех ли къде е,
щях да я изтръгна
 
(Адам)
Десетки са били
във твоите очи
но само аз в сърцето
дълбоко ще ти бръкна
 
(Десита)
Добре, че беше ти
да зная как мълчи
предадена жена,
която пак си тръгва
 
(Адам)
Душата ме боли
от твоите лъжи
 
(Десита)
и знаех ли къде е,
щях да я изтръгна
 
Submitted by Petar GaidarovPetar Gaidarov on Sat, 28/08/2021 - 20:45
Submitter's comments:

На места Адам пее неща, които не ми се струват на български или поне не ги хващам. Ако някой може да помогне, ще се радвам!

English translationEnglish
Align paragraphs

My Soul Aches

Versions: #1#2
(Adam)
Your mouth, cursed,
never learned to keep quiet, when necessary.
Can break a rock-like-man
with lies, which even God would believe.
 
(Desita)
Am I the bad one now?
You drank up all our love,
You'd choke on me
Swallow (bit by bit) all your life
 
My soul aches
from your lies
and if I knew where it is,
I'd snatch it out.
 
(Adam)
Dozens have been
in your eyes
but only I, your heart
will deeply touch.
 
(Desita)
It's good you came around
so I got to learn
betrayed woman
how walks away again.
 
(Adam)
My soul aches
from your lies.
 
(Adam and Desita)
and if I knew where it is,
I'd snatch it out.
 
(Adam)
You know, the kisses are poisonously bitter
when they're not from you.
I don't believe the acts, in which
you tell me you've forgotten me.
 
(Desita)
Every picture I'll light on fire
so it burns along with our love.
But the pain remains,
remains for life.
 
My soul aches
from your lies
and if I knew where it is,
I'd snatch it out.
 
(Adam)
Dozens have been
in your eyes
but only I, your heart
will deeply touch.
 
(Desita)
It's good you came around
so I got to learn
betrayed woman
how walks away again.
 
(Adam)
My soul aches
from your lies.
 
(Adam and Desita)
and if I knew where it is,
I'd snatch it out.
 
(Adam)
???
 
(Desita)
I don't feel any better after you.
 
(Adam)
???
 
(Desita)
I don't feel any better after you.
 
My soul aches
from your lies
and if I knew where it is,
I'd snatch it out.
 
(Adam)
Dozens have been
in your eyes
but only I, your heart
will deeply touch.
 
(Desita)
It's good you came around
so I got to learn
betrayed woman
how walks away again.
 
(Adam)
My soul aches
from your lies.
 
(Adam and Desita)
and if I knew where it is,
I'd snatch it out.
 
Thanks!
Submitted by yacinkayacinka on Fri, 17/09/2021 - 10:41
Author's comments:

Мисля, че Адам не пее на български. Оставила съм въпроси на същите места.

Comments
Read about music throughout history