Alexandru Andrieș - Ea e serioasă tot timpul (English translation)

Romanian

Ea e serioasă tot timpul

Mi-a spus despre tatăl ei că era senzaţional de bogat,
Că orice-şi dorea, doar un gest să facă şi instantaneu era cumpărat !
"Draga mea", i-am spus "da' nu mă interesează
Cîtă avere are tatăl tău !"
Şi ea mi-a zis "Păi asta e, n-are avere,
Încercam de fapt să-ţi spun cît îmi pare de rău..."
"De ce-ţi pare rău ?", am întrebat într-o doară
Şi ea mi-a răspuns foarte serios:
"Dac-avea avere, avea şi maşină
Şi nu mai trebuia să fac atîta drum pe jos
Să vin să te văd !"
"Da' nu trebuie să vii în fiecare zi !"
"Ba trebuie,
Ba trebuie,
Ba trebuie,
Să ştii că trebuie !"
 
Mi-a arătat nişte fotografii cu fratele ei şi cu ea:
Ea era la fel, el ba avea barbă, ba avea mustaţă, ba n-avea.
I-am zis: "Ce bine că tu nu te schimbi,
N-am probleme cu tine, doar cu fratele tău !"
Şi ea mi-a zis: "Uite, ăsta-i un lucru
Pentru care să ştii că-mi pare foarte rău !"
"De ce-ţi pare rău ?" am întrebat într-o doară
Şi ea mi-a răspuns foarte serios:
"Noi doi ne cunoaştem de-atîta vreme
Şi eu încă nu ştiu cît eşti de mincinos
Cu adevărat !"
"Dar eu nu sînt mincinos, draga mea !"
"Ba da,
Ba da,
Ba da,
Ba da,
Sînt sigură că da !"
 
Şi-ntr-o bună zi mi-a spus: "Să ştii că foarte tare m-ai dezamăgit !
Credeam că eşti altfel, da' tu, nici vorbă !
Eşti la fel cu toţi bărbaţii pe care i-am întîlnit !"
"Draga mea", i-am zis, "dacă asta-i problema,
Probabil că ai tu un motiv al tău !"
Şi ea mi-a zis: "Păi, sigur, am multe motive,
Nici nu poţi să-ţi închipui cît îmi pare de rău !"
"De ce-ţi pare rău ?" am întrebat într-o doară
Şi ea mi-a răspuns foarte serios:
"Întotdeauna am în minte un lucru care,
Orice-ai spune tu, e mult mai frumos
Decît ce-i în jur..."
"Dar e foarte, foarte, foarte frumos,
Pe cuvîntul meu !"
"O fi, o fi, o fi, o fi,
O fi frumos, da' nu-i cum vreau eu..."
 
Submitted by Calusarul on Sat, 07/12/2013 - 12:22
Align paragraphs
English translation

She Is Serious All The Time

She told me about her father, that he was sensationally rich,
That anything she wished for, a simple gesture and instantly it was bought for her
"My dear,"I told her, "but I don't care
How many riches your father has!"
And she told me "Well that's the point, he doesn't have riches, I was actually trying to tell you how sorry I am..."
"Why are you sorry?" I asked her on a whim
And she answered me very seriously:
"If he had riches, he would have a car
And I wouldn't have to walk all this way
To come and see you!"
"But you don't have to come every day!"
"But I have to
But I have to
You should know, that I have to!"
 
She showed me some pictures of her brother and her:
She was the same, he either had a beard, or a moustache or he had nothing.
I told her "It's a good thing you don't change
I have no problems with you, just with your brother!"
And she told me " See, this is one thing
For which, you should know I'm very sorry!"
"Why are you sorry?" I asked her on a whim
And she answered in a very serious tone:
"Us two know eachother for such a long time
And I still don't know how much of a liar you truly are"
"But I am not a liar, my dear!"
"But yea
but yea
but yea
I'm sure you are!"
 
And one good day she told me: " You should know that you've really disappointed me!
I thought you were different, but no way!
You're the same as all the men I've met!"
"My dear," i told her "If this is the problem
You probably have a reason all of your own"
And she said to me " Well of course, I have many reasons, you cant even imagine how sorry I am!"
"why are you sorry?" I asked her on a whim
And she answered me very seriously:
"Always I have on my mind one thing which,
no matter what you would say, is way more beautiful than what is surrounds us..."
"But it is very very very beautiful,
I promise!"
"May be, may be, may be, may be,
it may be beautiful but it isn't how I want it"
 
Submitted by Guest on Wed, 18/12/2013 - 18:55
Added in reply to request by Calusarul
More translations of "Ea e serioasă tot ..."
EnglishGuest
Idioms from "Ea e serioasă tot ..."
See also
Comments