Mimikry - Efter vintern (Tongan translation)

Tongan translation

Hili he Fa'ahita'umomoko

Ko ho kata koe ka 'ikai fufuu'i hame'a
'I mui 'o ho mata po'uli mo loi
Ha malimali fakatu'utu'uni 'oku mamahia 'i loto
'O ho loto jio'ata.
 
Ko ho fehia ki he mo'ui 'oku 'uli'uli lahi 'i he fuka'i'ahu
Pea kapau te nau lava 'o jio 'i he popou'uli 'o ho mata
Pea lava 'a naua ke lau'i koe 'o hange ha tohi ava.
 
Fonu mo e manuki 'a ho mata
Pea fele hangataamaki totoa 'a ho nima
Ka pau ke ke tolonga ke tau'i neongo 'oku ongo'i faingata'a'ia
He 'oku mo'oni ia 'i honau lau
Hili he fa'ahita'umomoko, ha'u 'e fa'ahita'ukamata.
 
Ke ongo'i ta'etui mo e kakai 'i Maamani kotoa
'Ikai tui koe ki hataha
He 'oku fuoloa talu 'i he taimi na'a ke monu'ia koe mo tau'ataaina
Ka na'e lavaki'i 'ia koe 'e he mo'ui
 
Ke tu'u 'i he jio'ata, tafe toto mei ho ihu
Pea taimi kotoa 'oku to ha to'i
Fakamaha e mo'ui meia te koe 'o hange ha vaitafe.
 
Fonu mo e manuki 'a ho mata
Pea fele hangataamaki totoa 'a ho nima
Ka pau ke ke tolonga ke tau'i neongo 'oku ongo'i faingata'a'ia
He 'oku mo'oni ia 'i honau lau
Hili he fa'ahita'umomoko, ha'u 'e fa'ahita'ukamata.
 
Aa hake koe 'i ha falamahaki pea 'oku ke fanongo 'a e lea talahu'i 'o ho'o hoa
Fakakina ia taimi ni, ka 'ikai 'ia koe, ka 'ia au
Fu'u tomui ia
Pau ke ke tafataha'i koe mei ho mo'ui motu'a.
 
Fonu mo e manuki 'a ho mata
Pea fele hangataamaki totoa 'a ho nima
Ka pau ke ke tolonga ke tau'i neongo 'oku ongo'i faingata'a'ia
He 'oku mo'oni ia 'i honau lau
Hili he fa'ahita'umomoko, ha'u 'e fa'ahita'ukamata.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 21/02/2017 - 15:43
Author's comments:

based from the English translation by isak.

Translated as a thank you for the various translations he's done of my poems.

Swedish

Efter vintern

More translations of "Efter vintern"
English Guest
See also
Comments
イサキ    Tue, 21/02/2017 - 15:44

Great, thank you!