El cazador de la bruja (OST) - L.A.

Advertisements
Pseudo-Latin

L.A.

amaritai mideya
sastiya daiya miya
martiya isinema
sadora
amarestai mideya
sastimo laiso miya
maiya isimeya
madora
 
ifiliya santari konsora
santariya martarimi, adiya
ifiliya sorta diya
idita miya
ifiliya santari konsora
santariya martarimi, adiya
ifiliya sorta diya
ifita miya
 
ifiliya santariya
santariya martarimi, adiya
ifiliya sorta diya
 
amaritai mideya
sastimo raiya miya
martiya isinema
sadora…
 
Submitted by Zarina01 on Tue, 06/11/2018 - 04:28
Last edited by Zarina01 on Mon, 12/11/2018 - 14:22
Thanks!

 

Advertisements
Video
El cazador de la bruja (OST): Top 3
Collections with "L.A."
Comments