Sia - Elastic Heart (Hebrew translation)

Hebrew translation

לב אלסטי (Elastic Heart)

ועוד אחד איננו עוד
?למה איני יכולה להשיג אהבה
כנראה חשבתי שהיינו כאחד
רציתי להילחם במלחמה הזו ללא נשק
ורציתי את זה רציתי את זה כל כך
אבל היו כל כך הרבה סימני אזהרה
עכשיו עוד אחד איננו
שלא תטעה, כבר לא אבטח באף אחד
לא שברת אותי
אני עדיין נלחמת בשביל שלווה
אז יש לי עור עבה ולב אלסטי
אבל הלהב שלך, הוא עלול להיות חד מדי
אני כמו גומייה, עד שאתה מושך חזק מדי
אני יכולה להיקרע ואני זזה מהר
אבל אתה לא תראה אותי מתפרקת
כי יש לי לב אלסטי
יש לי לב אלסטי
כן, יש לי לב אלסטי
ואני אשאר ערה כל הלילה
שלא תטעה, לא אעצום את עיניי
ואני יודעת שאני יכולה לשרוד
אעבור מבעד אש כדי להציל את חיי
ואני רוצה את זה אני רוצה את חיי כל כך
אני עושה כל שביכולתי
ואז עוד אחד איננו עוד
קשה לאבד את הנבחר
לא שברת אותי
אני עדיין נלחמת בשביל שלווה
ובכן יש לי עור עבה ולב אלסטי
אבל הלהב שלך, הוא עלול להיות חד מדי
אני כמו גומייה, עד שאתה מושך חזק מדי
אני יכולה להיקרע ואני זזה מהר
אבל אתה לא תראה אותי מתפרקת
כי יש לי לב אלסטי
יש לי עור עבה ולב אלסטי
אבל הלהב שלך, הוא עלול להיות חד מדי
אני כמו גומייה, עד שאתה מושך חזק מדי
אני יכולה להיקרע ואני זזה מהר
אבל אתה לא תראה אותי מתפרקת
כי יש לי לב אלסטי
יש לי עור עבה ולב אלסטי
אבל הלהב שלך, הוא עלול להיות חד מדי
אני כמו גומייה, עד שאתה מושך חזק מדי
אני יכולה להיקרע ואני זזה מהר
אבל אתה לא תראה אותי מתפרקת
כי יש לי לב אלסטי
יש לי לב אלסטי
 
Submitted by amihud on Sun, 27/03/2016 - 15:15
English

Elastic Heart

Comments