The Lion King II: Simba's Pride (OST) - En av oss (One of us) (English translation)

Norwegian

En av oss (One of us)

Bedrager
Forræder
Ondskapen lyser som arr i hans fjes
Bedrager, en skjensel
Forræder, en skam
Han puster trøbbel slik han durer fram
Bedrager, en skjensel (Et livsfarlig dyr)
Forræder, en skam (Han er et ondskapens lys)
Ondskapen lyser som arr i hans fjes
Han må hjem att, er så slem at
Vi så det som skjedde, en skjensel
Forræder, en skam (Kom deg nå hjem til deg selv)
Han puster trøbbel slik han durer frem
Han må hjem att, er så slem at
 
Født i nød, fylt av hat
Han har nå sin hevn parat
La ham gå, la ham dra
Men ingen må glemme hvor han kommer fra
For han er ikke en av oss
Han har aldri vært en av oss
Han er ingen del av oss
Av vårt slag
Og vi vet han løy for oss
Det var hans bedrag
Men visste han var så gemen
Og vi vet at han aldri blir
Han er ikke en av oss
 
Bedrager
Forræder
Bedrager
Forræder
Bedrager...
 
Submitted by And122 on Tue, 18/04/2017 - 13:10
Align paragraphs
English translation

One of us

Imposter
Traitor
Evil glows like scar in his face
Imposter, a disgrace
Traitor, a shame
He breathes trouble the way he is going forward
Imposter, a disgrace (A dangerous animal)
Traitor, a shame (He's the light of evil)
Evil glows like scar in his face
He has to go home, he's so mean
We saw what happened, a disgrace
Traitor, a shame (Go home to yourself)
He breathes trouble the way he's going forward
He has to go home, he's so mean
 
Born in need, filled with hate
He now has his revenge ready
Let him go, let him leave
But no one has to forget where he comes from
Because he is not one of us
He has never been one of us
He is not a part of us
Of our kind
And we know he lied to us
That was his deception
But knew he was so ignoble
And we know he will never be
He is not one of us
 
Imposter
Traitor
Imposter
Traitor
Imposter...
 
Submitted by And122 on Tue, 18/04/2017 - 13:17
See also
Comments