Swedish Children Songs - En rallare, en rallare, på Roslagsgatan gick (Swedish (dialects) translation)

Swedish

En rallare, en rallare, på Roslagsgatan gick

En rallare, en rallare,
på Roslagsgatan gick,
Han hade stora öron
och näsan var en klick.
 
Byxorna de hasade
och skorn mit it tu,
Han skulle ut och möta
sin kära lilla fru.
 
I hörnet stog en annan
och rökte sina bloss,
Han hadde tjusig, lokig panna,
"kom, Tjabo, ska vi sloss?"
 
Och Tjabo fick en skalle,
en skalle så de skräll, och
"Gör dig inte mallig
en annan lördag kväll."
 
Tjabo han gick vidare
och hitta denna bit,
han trodde det var tobak,
men det var dynamit.
 
Han stoppade i pipan
och sedan tände på,
och Tjabo gick i bitar
men pipan höll endå.
 
Submitted by SaintMark on Sat, 29/10/2016 - 15:23
Align paragraphs
Swedish (dialects) translation

E raller, e raller, på Roslassgata jekk

E raller, e raller,
på Roslassgata jekk,
Han'add stor örón/örer
å näsa va é klékk.
 
Byxan dé has
å skona déla på två,
Han sku ut å möt
si shär lell fru.
 
I hörn stod é ann
å rökkt sin blöss,
Han'add shusi, lökki pann,
"kâm, Shabo, ska ve slöss?"
 
Å Shabo fekk e skallning,
e skallning sö re skrell, å
"Jär rej int mallé/-n
é ann lördakvell."
 
Shabo han jekk vider
å hétt denna bét,
han trodd dä va tobak,
men dä va dynamit.
 
Han stöpp i pipa
å sen tänn'an på,
å Shabo jekk i biter
men pipa hall/halld/höll endå.
 
Submitted by Sante_Caserio on Wed, 11/01/2017 - 10:33
More translations of "En rallare, en ..."
Swedish (dialects)Sante_Caserio
Swedish Children Songs: Top 3
See also
Comments