என்னோடிரும் [Abide with me] (Ennodirum) (Transliteration)

என்னோடிரும் [Abide with me]

என்னோடிரும், மா நேச கர்த்தரே,
வெளிச்சம் மங்கி இருட்டாயிற்றே;
மற்றோர் சகாயம் அற்றபோதிலும்,
நீங்கா ஒத்தாசை நீர், என்னோடிரும்.
 
நீர்மேல் குமிழிபோல் என் ஆயுளும்,
இம்மையின் இன்ப வாழ்வும் நீங்கிடும்;
கண் கண்ட யாவும் மாறி வாடிடும்;
மாறாத கர்த்தர் நீர், என்னோடிரும்.
 
நீர் ஆசீர்வதித்தால் கண்ணீர் விடேன்;
நீரே என்னோடிருந்தால் அஞ்சிடேன்;
சாவே, எங்கே உன் கூரும் ஜெயமும்?
நான் உம்மால் வெல்ல நீர் என்னோடிரும்.
 
நான் சாகும் அந்தகார நேரத்தில்
உம் சிலுவையைக் காட்டும்; சாகையில்
விண் ஜோதி வீசி இருள் நீக்கிடும்;
வாழ்நாள் சாங்காலிலும் என்னோடிரும்.
 
Submitted by GodwithusGodwithus on Thu, 28/10/2021 - 18:26
Last edited by GodwithusGodwithus on Sat, 30/10/2021 - 07:52
Submitter's comments:

"Abide with me" has two versions in Tamil, one is "Ennodirum" and the other one is "Neengadhirum." The former is a line-by-line singable translation made by the "Church of South India (CSI)" some hundred years ago and the oldest Tamil translation of the English song. And the latter is a lenient translation which on the whole captures the essence of the original song, it also underwent heavy poetic modifications, for comfortable singing in Tamil.

Transliteration
Align paragraphs

Ennodirum

Ennodirum, maa nesa Kartharae,
velicham mangi iruttayittrae;
mattror sahaayam attrapothilum,
neengaa othaasai Neer, ennodirum.
 
Neermael kumizhipol en aayulum,
immaiyin inba vaazhvum neengidum;
kann kanda yaavum maari vaadidum;
maaraadha Karthar Neer, ennodirum.
 
Neer aaseervadhithaal kanneer vidaen;
Neerae ennodirundhaal anjidaen;
saavae, engae un koorum jeyamum?
naan Ummaal vella neer ennodirum.
 
Naan saagum andhagaara naerathil
Um Siluvai-yai kaattum; saagaiyil
vinn jothi veesi irul neekkidum;
vaazhnaal saangaalilum, ennodirum.
 
Thanks!
Submitted by GodwithusGodwithus on Thu, 28/10/2021 - 18:34
Translations of "என்னோடிரும் [Abide ..."
Transliteration Godwithus
Worship Songs - Various Religions: Top 3
Comments
Read about music throughout history