Advertisements

An Eternal Flight (Tongan translation)

  • Artist: ECSPLENDENS
  • Song: An Eternal Flight 2 translations
  • Translations: Chinese, Tongan
English
A A

An Eternal Flight

You said,
Soaring over everything you liked.
Hence you,
Set out for this flight,
Which demise to you bring might,
But more probably to you,
The permanent dream light.
 
Well you believed,
At all, a wingless body
Didn't suit your soul birdy.
Therefore, you abandoned this.
Now
Must you as a bird, or a bee,
'Neath the firmament flying be...
 
Submitted by Isaiah ChenIsaiah Chen on Mon, 18/05/2020 - 11:48
Submitter's comments:
Tongan translationTongan
Align paragraphs

Ha Puna Ta'engata

Na'a ke pehe,
Ko e puna hake he me'a kotoa 'oku ke anga ai
Ko e 'uhi 'oku ke...
Kamata he puna ko eni
'A ia 'oku pau ke foaki he malohi kia te koe
Kaekehe ne 'o ange lahi ia foki kia te koe
Ko e miji maama mo tu'uma'u.
 
Pea na'a ke tui pē
Ki ha jino ta'ehanofulufulu'i kapakau
'A ia 'e 'ikai na'e maheni ki ho'o laumaalie fakamanupuna
Ko ia na'a ke li'aki he me'a ni
Kaekehe
Kuo pau ke ke hoko 'o hangē ko ha manupuna, pe ko ha pī
Lolotonga si'ete puna 'i lalo he langi na...
 
Thanks!
thanked 2 times
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83SilentRebel83 on Tue, 02/06/2020 - 03:16
Translations of "An Eternal Flight"
Comments
Read about music throughout history