Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Etter ein rangel/Fitakaleerie (English translation)

  • Artist: Vinjefolk
  • Song: Etter ein rangel/Fitakaleerie Album: Vinjefolk
    2 translations
    English #1, #2
  • Translations: English #1, #2
Norwegian
Norwegian
A A

Etter ein rangel/Fitakaleerie

I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv,
trur eg.
Eg skal aldri gå på fylla meir og skjera folk med kniv,
trur eg.
Eg skal aldri skråla viser meir i laddevinsrus,
men synga åndelege songar i Zions bedehus,
trur eg.
 
Alle kvinnfolk som eg møter skal eg sky som bare fan,
trur eg.
Og gå vyrdeleg forbi dei som ein nybakt kappelan,
trur eg.
Eg skal sitta som ein munk i ein misjonskone-ring,
og drikka kaffi medan drøset går om andelege ting,
trur eg.
 
Der skal ingen meir få sjå meg når det lir til høgste natt,
trur eg,
koma ruslande på heimveg utan stivety og hatt,
trur eg.
Eg skal legga meg når grisen går til kvile i sitt bol,
og stå opp når hanen flaksar og gjel i morgonsol,
trur eg.
 
Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt,
trur eg.
Taka striden opp mot kjøtet og den heile djevelsmakt,
trur eg.
Men i dag lyt det få vera, for eg er so spøkje tyrst
at eg mest må ha eit ølkrus å leska meg på fyrst,
trur eg.
 
Submitted by AndrevenAndreven on Wed, 20/04/2022 - 05:20
English translationEnglish
Align paragraphs

After a bender

Versions: #1#2
Tomorrow I'll begin a new and better life,
I think.
I'll never again get drunk and cut people with a knife,
I think.
I'll never again bellow tunes in a port wine daze,
but sing devout songs i Zion's house of worship,
I think.
 
All the women that I meet I'll avoid like hell,
I think.
And walk past them respectfully like a fresh chaplain,
I think.
I'll sit like a monk in a ring of missionary wives
and drink coffee while chattering about pious things,
I think.
 
I'll never again be seen there as the dead of night draws near,
I think,
ambling my way home without collar, cuffs or hat,
I think.
I'll go to bed when the pig goes to rest in his pen,
and wake up when the rooster crows in the morning sun,
I think.
 
Yeah, tomorrow I'll begin on the good path as I said,
I think.
Take up the strugle against the flesh and the devil's might,
I think.
But today it'll have to wait, because I've got such a thirst
that I simply need a pint with which to quench it first,
I think.
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by AndrevenAndreven on Sun, 22/05/2022 - 16:36
Translations of "Etter ein rangel/..."
English Andreven
Comments
Read about music throughout history