Advertisements

응응 (%%) (Eung Eung) (Transliteration)

Transliteration
A A

%%

Versions: #1#2
Сэккамаке пами твемён касыми кункунку
Мэлэнколи щильчи анын кибуни кул кул кул йе
 
Котыронын мачи аисыкыримгва гата нан
Аллокталлок еппычжиман чом чагава йе
Пёнбомадамён моп пва ху ай эм
Чинчаман чинчар арабва чонмаль
 
Качилькачиль щвипке почжи мотаге
Хоссугоин голь зэт из нат инаф бэйби
Канчжильканчжиль нэга мончжо сок таге
Кырон сарами аним ан твель кот ката
 
Хэнбокаллэ кын киппыме покчаорыге
Мандырочво чащин опсым гудбай
Чинщим омнын кы талькомхан марын
Сэнк ю бат сори у у
 
Тэдапэ чуллэ мм м
Натана чво нун камчакхаль сай
Амуна андвэ мм м
Натана чво нэга чамдын сай мм м
 
Моччё памгорие ымагын бум бум бум (бум бум бум)
Ному моччё чанбаккыро поинын бью бью бью (бью бью бью)
 
Мэбон иттэчжым твемён юхоктыри свэдо
Хындыллиль тэдо бат ноу ноу ноу ноу
Ванбёкан кыримин голь зэтс ху ай эм
Кольманын экчаль кидарё чонмаль
 
Панчильпанчиль котырон пондытане
Хоссугоин голь зэт из нат инаф бэйби
Мами мани таттытан ге чунёхэ
Кырон сарами аним ан твэль кот ката
 
Хэнбокхаллэ кын киппыме покчаорыге
Мандырочво чащин опсым гудбай
Чинщим омнын кы талькомхан марын
Сэнк ю бат сори у у
 
Тэдапэ чуллэ мм м
Натана чво нун камчакхаль сай
Амуна андвэ мм м
Натана чво нэга чамдын сай мм м
 
Мёп поныль хэбвадо номуна химдыроччи
Чонбу та токката тащин ан хэ хэсоччи
Хачжиман верово то кидэго щипо
Ирон наль морыгосо конмосыбыроман тагаорё хэ
 
Тэдапэ чуллэ мм м
Натана чво нун камчакхаль сай
Амуна андвэ мм м
Натана чво нэга чамдын сай мм м
 
Thanks!
thanked 5 times

Совсем не претендую на благодарности, т. к. есть дурная привычка постоянно исправлять свои тексты, после публикации текста :(

Submitted by JULIGALIMOVAJULIGALIMOVA on Thu, 10/01/2019 - 18:39
Last edited by JULIGALIMOVAJULIGALIMOVA on Sat, 24/10/2020 - 10:11

응응 (%%) (Eung Eung)

Comments
FaryFary    Wed, 30/01/2019 - 15:07

You have marked this as Russian even though this is a transliteration with Cyrillic letters.

Read about music throughout history