Lenka - Everything At Once (Croatian translation)

Croatian translation

Sve odjednom

Lukava kao lisica, snažna kao vol
Brza kao zec, hrabra kao medvjed
Slobodna kao ptica, čista kao riječ
Tiha kao miš, velika kao kuća
 
Sve što želim biti
Sve što želim biti, oh
Sve što želim biti jest sve
 
Zločesta kao vuk, oštra kao zub
Duboka kao ugriz, mračna kao noć
Draga kao pjesma, ispravna kao pogrešna
Duga kao cesta, ružna kao žaba krastača
 
Lijepa kao slika koja učvršćena visi
Jaka kao obitelj, jaka kako želim biti
Jasna kao dan, svjetla kao igra
Čvrsta kao čavao, ogromna kao kit
 
Sve što želim biti, oh
Sve što želim biti, oh
Sve što želim biti jest sve
Sve odjednom
Sve odjednom, oh oh oh
Sve odjednom
 
Topla kao sunce, luckasta kao zabava
Zabavna kao drvo, strašna kao more
Vruća kao vatra, hladna kao led
Slatka kao šećer i sve lijepo
 
Stara kao vrijeme, ravna kao crta
Kraljevska kao kraljica, zujava kao pčela
Tajanstvena kao tigar, glatka kao jedro
Čista kao melodija, čista kakva želim biti
 
Sve što želim biti, oh
Sve što želim biti, oh
Sve što želim biti jest sve
Sve odjednom
 
Submitted by Nacitana on Sat, 28/06/2014 - 16:28
English

Everything At Once

Comments