Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Everywhere I Go (Polish (Silesian dialect) translation)

Polish (Silesian dialect) translationPolish (Silesian dialect) (equirhythmic, rhyming, singable)
A A

Wszyndy Kaj Łaża

[Karlik Buna]
Wszyndy kaj łaża, wiy kożda baba
Że Karlik Buna mo fest ciula i go pokaża (ciul)
Wszyndy kaj łaża, wiy kożda baba
Że Karlik Buna mo fest ciula i go pokaża
 
[Sztrofa 1 - Karlik Buna]
Wstowej
Bier biyr
Bier rzić
Gól pysk
Łoblykoj sie, dyć
Nafurom siy i zerwa se z dziołchom
Głoda na dupcenie mom, a niy dupcyłech, bo
Sztokowe wyro
Jo zowdy na takich
Żech społ
Jeżech niyumarlok, dowej mie zymfciok
I lej sam wóda, jak niy to puda, a tyś ćwok
 
[Ryfryn - Daus]
Kryncimy tukej bigiel
Z biyrem mieszomy wyngiel
Wiync gulnij se, nafuroj siy
Niy fandzol, ściongej batki
[x2]
 
[Sztrofa 2 - Karlik Buna]
Jak jo se gulna
Mózg zmienio mi siy w ciula
Frele chcom ze mnom lipścić
Jo lubia ich masne cycki
Cychalter ruby fest je
Ściongom go a tam fuzekle
Chciołech pomamlać ino
A teroz nazod, zastympuja łychom piwo
Pija, już jestech naprany
Policaj włazi dźwiyrzami
Kamraty niy puszczom cie, zamknom cie w kastliku
Pudź ze mnom, jo mom piwo w mym mopliku
Bier biyr
Lub rechnong płoć
Musza przestoć geltag przepijoć
Ciulna se pulok jak jo bych był masorzem
I wleza se w dziura jak jo bych był grubiorzem
 
[Ryfryn x2]
 
[Sztrofa 3 - Karlik Buna]
Fest bigiel, wszyscy skaczom
Fest bigiel, siy łonaczom
Ciorej rziciom po mym ciulu póki jeszcze trzymom siy na sztulu
Jo chca cobyście wszystkie piły
A wosze mózgi siy kurcyły
Dejże znak, widza jak mrugosz
Siksy wezma wszystkie na roz
Łożarta czy niy - mi to ganc egal
Puś szlagiery i lecymy w bal
Biera dwie, pija wóda z pympka
Cołki karpyntel, policaj wlezie zaś sam
Teroz wydupia z korflaszy jabcoka
Jeżech pyrlik bez żelozka
Fedrujonc halbcioka
Policaj włazi
Wiync padom im "Wydupiej
Skoczcie mi na pukiel
Bo jo tukej dupia ino tyj"
 
[Ryfryn x4]
 
Wszyndy kaj łaża, wiy kożda baba
Że Karlik Buna mo fest ciula i go pokaża (ciul)
Wszyndy kaj łaża, wiy kożda baba
Że Karlik Buna mo fest ciula i go pokaża
 
Thanks!
thanked 7 times
Submitted by Don KondziorDon Kondzior on Fri, 28/01/2022 - 19:05
English
English
English

Everywhere I Go

Comments
Read about music throughout history