Advertisements

ฟ้าเป็นพยาน (Fáa bpen pá-yaan) (Transliteration)

ฟ้าเป็นพยาน

ไม่มีที่มาแต่มีที่ไป
นับจากนี้
เพิ่งมีตัวตนเมื่อมีสายตา
ของเธอ
 
ไม่มีความเหงาที่กร่อนหัวใจ
นับจากนี้
เมื่อมีคำนั้นอยู่ในสายตา
ของเธอ
 
เธอรับฉันไว้ด้วยใจ
ฟ้าก็พลันสดใส
เธอเติมใจให้กัน
เธอรู้ตัวเองบ้างไหม
ว่าเธอมีความหมาย
กับชีวิตฉันเหลือเกิน
 
ฟ้าจงเป็นพยาน
ว่าต่อจากนี้จะทำเพื่อเธอ
ฉันต้องทำทุกอย่าง
เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีกว่านี้
 
ฟ้าจงเป็นพยาน
ว่าต่อจากนี้จะเป็นของเธอ
ฉันต้องทำทุกอย่าง
พิสูจน์ว่าการเป็นคนของเธอ
ฉันต้องคู่ควร
 
ไม่เคยจะรู้ว่าทำเพื่อใคร
ในวันนั้น
แต่ในวันนี้จะทำเพื่อเธอ
เพื่อเธอ
 
ไม่เคยดีพอจะเป็นของใคร
ในวันนั้น
แต่ในวันนี้จะเป็นของเธอ
 
เธอรับฉันไว้ด้วยใจ
ฟ้าก็พลันสดใส
เธอเติมใจให้กัน
เธอรู้ตัวเองบ้างไหม
ว่าเธอมีความหมาย
กับชีวิตฉันเหลือเกิน
 
ฟ้าจงเป็นพยาน
ว่าต่อจากนี้จะทำเพื่อเธอ
ฉันต้องทำทุกอย่าง
เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีกว่านี้
 
ฟ้าจงเป็นพยาน
ว่าต่อจากนี้จะเป็นของเธอ
ฉันต้องทำทุกอย่าง
พิสูจน์ว่าการเป็นคนของเธอ
ฉันต้องคู่ควร
 
ได้โปรดจงรับไป
คำยืนยันทุกคำ
ได้โปรดเอาเก็บไว้
ทั้งชีวิตให้เธอ
 
Submitted by RujixRujix on Wed, 22/09/2021 - 15:53
Transliteration
Align paragraphs

Fáa bpen pá-yaan

Mâi mee têe maa dtàe mee têe bpai
Náp jàak née
Pêrng mee dtuua dton mêuua mee săai dtaa
Kŏng ter
 
Mâi mee kwaam ngăo têe gròn hŭua jai
Náp jàak née
Mêuua mee kam nán yòo nai săai dtaa
Kŏng ter
 
Ter ráp chăn wái dûuay jai
Fáa gôr plan sòt săi
Ter dterm jai hâi gan
Ter róo dtuua eng bâang măi
Wâa ter mee kwaam măai
Gàp chee-wít chăn lĕuua gern
 
Fáa jong bpen pá-yaan
Wâa dtòr jàak née jà tam pêuua ter
Chăn dtông tam túk yàang
Pêuua bplìian dtuua eng hâi dee gwàa née
 
Fáa jong bpen pá-yaan
Wâa dtòr jàak née jà bpen kŏng ter
Chăn dtông tam túk yàang
Pí-sòot wâa gaan bpen kon kŏng ter
Chăn dtông kôo kuuan
 
Mâi koiie jà róo wâa tam pêuua krai
Nai wan nán
Dtàe nai wan née jà tam pêuua ter
Pêuua ter
 
Mâi koiie dee por jà bpen kŏng krai
Nai wan nán
Dtàe nai wan née jà bpen kŏng ter
 
Ter ráp chăn wái dûuay jai
Fáa gôr plan sòt săi
Ter dterm jai hâi gan
Ter róo dtuua eng bâang măi
Wâa ter mee kwaam măai
Gàp chee-wít chăn lĕuua gern
 
Fáa jong bpen pá-yaan
Wâa dtòr jàak née jà tam pêuua ter
Chăn dtông tam túk yàang
Pêuua bplìian dtuua eng hâi dee gwàa née
 
Fáa jong bpen pá-yaan
Wâa dtòr jàak née jà bpen kŏng ter
Chăn dtông tam túk yàang
Pí-sòot wâa gaan bpen kon kŏng ter
Chăn dtông kôo kuuan
 
Dâai bpròht jong ráp bpai
Kam yeun yan túk kam
Dâai bpròht ao gèp wái
Táng chee-wít hâi ter
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Sat, 25/09/2021 - 03:31
Comments
Read about music throughout history