Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Farhad Darya

    بهار آمده

Share
Font size
Original

بهار آمده lyrics

بهار ملک ما جوره نداره
کس از این سبز گل‌مهره نداره
اگر باغ بهشتم را نبخشند
وطن باشد دلم غوره نداره
 
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
 
تو لبخندی بزن تا گل بخندد
درخت و سبزه و سنبل بخندد
درخت و سبزه و سنبل چه باشد
بهار و دختر کابل بخندد
 
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
 
ز انبوه بزرگ جمع یاران
یکی کس را همه چشم‌انتظاران
شکوفه قاصد چابک‌تر از باد
رسید و گفت می‌آید بهاران
 
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
 
مبارک باشد سال نو وطن‌دار
خوشی همراه تو روز و شب وطن‌دار
شب شیرین نصیب جان تو باد
نباشد چشمکت بی‌خواب وطن‌دار
 
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
هی بهار آمده قرار آمده
هی که پس از سفر نگار آمده
 

 

Collections with "بهار آمده"
Comments
Read about music throughout history