Feed the Children (Polish translation)

Advertisements
English

Feed the Children

Have you seen the children
who disturb our paradise?,
staring from the TV
with empty dying eyes;
no trace of anger
at the betrayal of the trust
that left them to die like starving dogs
in the famine's bitter dust.
 
But if you close your ears,
you won’t hear them cryin’.
If you close your eyes,
you won’t see them dyin’.
And if you close your mind,
your heart won’t condemn.
If the future’s born with every birth,
tell me, how much is a child’s life worth?
We must feed the children of the earth,
or the future dies with them.
 
And have you seen the madmen
who strut the world’s stage?,
threatening our destruction
as they prance and preen and rage,
rattling nuclear sabres
as humanity holds its breath,
feeding on fear and bigotry
while the children starve to death.
 
But if you close your ears,
you won’t hear them cryin’.
If you close your eyes,
you won’t see them dyin’.
And if you close your mind,
your heart won’t condemn.
If the future’s born with every birth,
tell me, how much is a child’s life worth?
We must feed the children of the earth,
or the future dies with them.
 
But if you close your ears,
you won’t hear them cryin’.
If you close your eyes,
you won’t see them dyin’.
And if you close your mind,
your heart won’t condemn.
If the future’s born with every birth,
tell me, how much is a child’s life worth?
We must feed the children of the earth,
or the future dies with them.
 
Submitted by Stefano8 on Fri, 08/12/2017 - 06:58
Align paragraphs
Polish translation

Nakarmić dzieci

Czy widziałeś dzieci,
które zakłócają obraz naszego raju,
patrząc z telewizora
pustymi, gasnącymi oczami?
Żadnego śladu złości
wobec nadużycia zaufania,
co sprawiło, że umierają jak wygłodzone psy
w gorzkim pyle głodu.
 
Lecz jeśli zamkniesz swe uszy,
nie usłyszysz, jak płaczą.
Jeśli zamkniesz swe oczy,
nie zobaczysz, jak umierają.
A jeśli zamkniesz swój umysł,
twe serce nie potępi.
Jeśli przyszłość się rodzi z każdymi narodzinami,
powiedz mi, ile jest warte życie dziecka?
Musimy nakarmić dzieci tego świata,
inaczej przyszłość umrze wraz z nimi.
 
A czy widziałeś szaleńców
dumnie kroczących po światowych scenach,
grożących nam unicestwieniem,
gdy tak podrygują, puszą się i pienią?
Ludzkość wstrzymuje oddech,
gdy potrząsają nuklearną szabelką,
karmiąc się strachem i fanatyzmem,
podczas gdy dzieci umierają z głodu.
 
Lecz jeśli zamkniesz swe uszy,
nie usłyszysz, jak płaczą.
Jeśli zamkniesz swe oczy,
nie zobaczysz, jak umierają.
A jeśli zamkniesz swój umysł,
twe serce nie potępi.
Jeśli przyszłość się rodzi z każdymi narodzinami,
powiedz mi, ile jest warte życie dziecka?
Musimy nakarmić dzieci tego świata,
inaczej przyszłość umrze wraz z nimi.
 
Lecz jeśli zamkniesz swe uszy,
nie usłyszysz, jak płaczą.
Jeśli zamkniesz swe oczy,
nie zobaczysz, jak umierają.
A jeśli zamkniesz swój umysł,
twe serce nie potępi.
Jeśli przyszłość się rodzi z każdymi narodzinami,
powiedz mi, ile jest warte życie dziecka?
Musimy nakarmić dzieci tego świata,
inaczej przyszłość umrze wraz z nimi.
 
Submitted by Azalia on Mon, 18/06/2018 - 08:54
More translations of "Feed the Children"
PolishAzalia
See also
Comments