Share
Font Size
Filipino/Tagalog
Filipino/Tagalog

Pilipinas Kong Mahal lyrics

Lupang sintang kinagisnan,
Pilipinas kong mahal.
Dibdib at puso ko'y alay,
Pilipinas kong mahal
Ang dagat at dalatan mo'y
nag-uutos upang ikaw
ay lagi kong paglingkuran,
Pilipinas kong mahal.
 
Ang bayan ko'y tanging ikaw,
Pilipinas kong mahal.
Ang puso ko at buhay man,
sa iyo'y ibibigay.
Tungkulin ko’y gagampanan,
na lagi kang paglingkuran.
Ang laya mo'y babantayan,
Pilipinas kong hirang.
 
Bayan sa silanga’y hiyas,
Pilipinas kong mahal.
Kami’y iyo hanggang wakas,
Pilipinas kong mahal.
Mga ninuno naming lahat,
sa iyo’y naglingkod ng tapat.
Ligaya mo’y aming hangad,
Pilipinas kong mahal.
 

 

Translations of "Pilipinas Kong Mahal"
Comments