Justin Timberlake - Filthy (Serbian translation)

Serbian translation

Prljavo

Hej
Ako znaš šta je dobro
(Ako znaš šta je dobro)
Ako znaš šta je dobro
(Ako znaš šta je dobro)
Hej, ako znaš šta je dobro
(Ako znaš šta je dobro)
Hejteri će reći da je fejk
Tako realno
Hejteri će reći da je fejk
Tako realno
Hejteri će reći da je fejk
Tako realno
Svi moji hejteri će reći da je fejk
Pretpostavljam da sam se vratio svom stilu
 
Rekao sam: stavi svoje prljave ruke svud po meni
I ne, ovo nije čista verzija
I šta ćeš uraditi sa svim tim mesom?
Skuvati osrednju porciju
 
Bez pitanja, želim to
Zapali, svi puše
Tvoji prijatelji, moji prijatelji
I ne odlaze do sešt ujutru (šest ujutru)
Nazebao sam, dušo, ti si najhladnija
Doguraj daleko, obavijesti ih
Ako znaš šta želim, onda da
 
Dušo, ne smeta ti ako ja uradim, da
Upravo ono što ti voliš puta dva, da
Pjevam "oo, oo"
Pa dušo, ne smeta ti ako ja uradim to
Vidi, stavi svoje prljave ruke svud po meni
I ne, ovo nije čista verzija
I šta ćeš uraditi sa tom zvijeri?
Kada ostavim kavez otvoren
Huh, kreni ka meni, uh
 
Bez pitanja, želim to
Zapali, svi puše
Tvoji prijatelji, moji prijatelji
I ne odlaze do sešt ujutru (šest ujutru)
Nazebao sam, dušo, ti si najhladnija
Doguraj daleko, obavijesti ih
Ako znaš šta želim, onda da
 
Dušo, ne smeta ti ako ja uradim, da
Upravo ono što ti voliš puta dva, da
Pjevam "oo, oo"
Pa dušo, ne smeta ti ako ja uradim to
 
Hajde, rasturi?
Ako znaš šta je dobro
(Ako znaš šta je dobro)
Ako znaš šta je dobro
(Ako znaš šta je dobro)
Ako znaš šta je dobro
(Ako znaš šta je dobro)
Hejteri će reći da je fejk
Tako realno
Hejteri će reći da je fejk
Tako realno
Hejteri će reći da je fejk
Tako realno
Svi moji hejteri će reći da je fejk
 
Dušo, ne smeta ti ako ja uradim, da
Upravo ono što ti voliš puta dva, da (puta dva)
Pjevam "oo, oo"
Pa dušo, ne smeta ti ako ja uradim to
(Hajde!)
Tvoji prijatelji, moji prijatelji
I ne odlaze do sešt ujutru (šest ujutru)
Tvoji prijatelji, moji prijatelji
I ne odlaze do sešt ujutru (šest ujutru)
 
Zato stavi svoje prljave ruke svud po meni
I ne, ovo nije čista verzija
Nastavi i stavi svoje prljave ruke svud po meni
I ne, ovo nije čista verzija
 
Vidiš li me?
Možeš li me naći?
Pogledaj bliže
Kroz drveće
Vidiš li ga?
 
Submitted by Boba R. on Sat, 06/01/2018 - 13:39
English

Filthy

Comments