Advertisements

Find You (Vietnamese translation)

  • Artist: Zedd (Anton Zaslavski)
  • Featuring artist: Matthew Koma & Miriam Bryant
  • Song: Find You 6 translations
  • Translations: Hungarian, Japanese, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese
  • Requests: Romanian
Vietnamese translationVietnamese
A A

tìm lại bạn

tình yêu thầm lặng đang gọi tới số phận
để làm tôi tiêu tan qua hành lang của bạn
thành những tiếng vang mà bạn có thể cảm nhận được
và thuật lại cách mà bạn chữa lành
 
khiến cho họ nhảy
giống như bạn
bởi bạn khiến tôi di chuyển
phải bạn luôn khiến tôi bước đi
 
tôi chạy trốn với bạn trên tưng bước
tôi sẽ xây nên một thành phố giấc mơ dành cho hai ta
và nếu bạn đánh mất bản thân
tôi sẽ tìm lại bạn
 
những lời giận dữ
chúng ta đã suýt dùng
chúng ra đã là pháo hoa với một cái ngòi châm ướt
lái những chiếc máy bay với những chiếc bằng giấy
giống như gót chân của Achilles
 
khiến cho họ nhảy
giống như bạn
bởi bạn khiến tôi di chuyển
phải bạn luôn khiến tôi bước đi
 
tôi chạy trốn với bạn trên tưng bước
tôi sẽ xây nên một thành phố giấc mơ dành cho hai ta
và nếu bạn đánh mất bản thân
tôi sẽ tìm lại bạn
 
(phải bạn luôn khiến tôi bước đi)
 
mở ra bầu trời của bạn
mở ra màn đêm của bạn
với tốc độ của cuộc sống
mở ra màn đêm của bạn
đặt tình yêu của bạn ra ánh sáng
mở ra màn đêm của bạn
tôi sẽ tìm thấy bạn
 
khiến cho họ nhảy
giống như bạn
bởi bạn khiến tôi di chuyển
phải bạn luôn khiến tôi bước đi
 
(phải bạn luôn khiến tôi bước đi)
 
tôi chạy trốn với bạn trên tưng bước
tôi sẽ xây nên một thành phố giấc mơ dành cho hai ta
và nếu bạn đánh mất bản thân
tôi sẽ tìm lại bạn
 
(phải bạn luôn khiến tôi bước đi)
mở ra màn đêm của bạn
 
mở ra màn đêm của bạn
 
mở ra màn đêm của bạn
tôi sẽ tìm thấy bạn
 
khiến cho họ nhảy
giống như bạn
bởi bạn khiến tôi di chuyển
phải bạn luôn khiến tôi bước đi
 
Submitted by suugakuchasuugakucha on Fri, 17/06/2016 - 07:30
EnglishEnglish

Find You

Please help to translate "Find You"
Zedd: Top 3
Comments
Advertisements
Read about music throughout history