Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Fjölskyldan Madrígal [The Family Madrigal] (English translation)

  • Artist: Encanto (OST) Featuring artist: Salka Sól Eyfeld, Ragnheiður Steindórsdóttir
  • Song: Fjölskyldan Madrígal [The Family Madrigal]
Icelandic
Icelandic
A A

Fjölskyldan Madrígal [The Family Madrigal]

Skúffur!
Gólf!
Dyr!
Koma svo!
 
Við búum hér, allar kynslóðirnar saman
Öll full af tónlist með taktinn öll í blóðinu
Fjölskyldan hér, og við höfum glens og gaman
Svo margar stjörnur sem skína skært í boðinu
 
En eitt er skýrt, Abúela stjórnar hér.
Og þökk sé henni enduðum við hér.
Og hér af hverju strái drýpur smér.
Það er svo margt sem ég vil segja þér, já!
 
Því við erum fjölskyldan Madrígal.
Og þetta er heimilið Madrígal.
Hér komum við!
Ég veit það hljómar dálítið undarlegt og ótrúlegt en ég tilheyri fjölskyldu Madrígal.
 
- Jeminn eini, það eru þau!
- Ég man ekki alla gáfurnar
Allt í lagi, róið ykkur
- Það er líkamlega ómögulegt að róa sig!
- Segðu okkur allt! Hvaða krafta hefur þú?
- Segðu okkur bara hvað þau geta gert!
 
Og þess vegna er kaffi fyrir fullorðna.
 
Hún tía Pepa með geði stjórnar veðri.
Ef hún er döpur, tja, þá verður slydda og snjór.
Og Tío Brúnó-
- Tölum ekki um Brúnó!
Hann sá víst inn í framtíð.
En dag einn bara fór.
 
Og mamma mín Júlíeta, hún er hér.
Hún læknar þig með fati af góðum mat.
Og uppskriftirnar eru ekkert frat.
Finnst þér það svalt?
Já, þannig líður mér.
Mamma!
 
Því við erum fjölskyldan Madrígal.
Og hérna er heimilið Madrígal.
Hei, hérna er ég!
Ég veit það hljómar soldið undarlegt og ótrúlegt en ég á þessa fjölskyldu Madrígal.
 
Sko, tveir menn þeir kynntust fjölskyldu Madrígal.
Nú eru þeir hluti af fjölskyldu Madrígal.
Og tío Félix kvæntist Pepu og svo pabbi Júlíetu.
Svo að Abúela varð Abúela Madrígal.
Koma svo, koma svo!
 
Við hjálpum alltaf þeim sem þess þurfa.
Með kraftaverkum, undur og furða.
Svo blómstrar bærinn og enn snýst jörðin.
En vinna, já og trúmennska rækta kraftaverkin.
 
- Hei, hver er systirin og hver er frænkan?
- Það er svo margt fólk.
- Hvernig þekkirðu þau öll í sundur?
Ókéi, Ókéi, Ókéi, Ókéi
Svo margir krakkar í húsi og nú verður gaman.
Að því að nú skulum við öll hópa saman.
 
- Hópa saman!
 
Frænka Dólores, hún heyrir saumnál detta.
Kamíló hamskiptir
Antónío hann fær gáfu í dag.
Og systur mínar: Ísabella og Lúísa.
Ein sterk hin falleg, fullkomin með snilldarbragð.
- Ísabella!
Hún ræktar blóm og fegrar bæ.
- Ísabella!
Af henni stafar gullnum blæ.
- Lúísa, Lúísa!
Og Lúísa er rosa sterk.
Með glöðu geði vinna sín verk.
 
Svo þetta líf okkar Madrígal.
Nú þekkirðu fjölskyldu Madrígal.
Og öll við erum frekar undarleg og ótrúleg.
Og svona erum við fjölskyldan Madrígal
Adiós!
 
- En hver er gáfan þín?
 
Nú þarf ég að fara því ég er Madrígal.
Og núna þekkið þið fjölskyldu Madrígal.
Þetta átti ekki að verða sjálfumgleði-rembingstal.
Svo rifjum upp allt um fjölskyldu Madrígal.
Koma svo!
 
- En hvað með Mírabel?
Allt hófst með Abúelu og svo tíu Pepu sem veðrinu stjórnar.
- En hvað með Mírabel?
Og mamma Júlíeta hún gerir allt betra með einni arepa.
- En hvað með Mírabel?
En pabbi Ágústín er klaufi en slær öllu upp í grín hér.
- En hvað með Mírabel?
Hei, þið sögðust vilja vita hvað allir geta, ég á systur og frænkur og-
 
- Mírabel!
Og besti Kamíló hann kallar hjå öllum fram brosin breið.
- Mírabel
Og frænka Dólores hún heyrir í öllum svo langa leið.
- Mírabel!
Sjáið, herra Maríanó. Hei, þú mátt trúlofast systu ef þú vilt það. En okkar á milli hún er gefin fyrir dramað.
Ó, ég missi þetta úr mér. Og takk en ég hẻðan burtu skýst.
 
- Mírabel!
Fjölskyldan er frábær.
-Mírabel!
Ég tilheyri henni víst.
- Mírabel!
Mírabel!!
 
Submitted by JordanYTJordanYT on 2022-04-09
Last edited by JordanYTJordanYT on 2022-11-15
Submitter's comments:

Lyrics provided by Icelandic DisneyClips

English translationEnglish
Align paragraphs

The Madrigal family

Drawers!
Floor!
Door!
Come on!
 
We live here, all our generations together
All full of music with the rhythm totally in our blood
This family here, we joke and have fun
So many stars that shine brightly at the party
 
But one thing is clear, Abuela rules here.
And thanks to her, we ended up here.
And here is a land of milk and honey
There are so many things I want to tell you, yes!
 
Because we are the Madrigal family.
And this is the Madrigal home.
Here we come!
I know it sounds a little strange and unbelievable,
but I belong to the Madrigal family.
 
- The one and only, it's them!
- I don't remember all their gifts
Okay, calm down
- It is physically impossible to calm down!
- Tell us everything! What powers do you have?
- Just tell us what they can do!
 
And that's why coffee is for adults.
 
This aunt, Pepa with a mind that controls the weather.
If she’s sad, well, there will be sleet and snow.
And uncle Bruno-
- Let's not talk about Bruno!
He’s sure to have seen into the future.
But one day he just left.
 
And my mother Julieta, she is here.
She heals you with a dish of good food.
And the recipes are not bad.
Do you think that's cool?
Yes, that's how I feel.
Mom!
 
Because we are the Madrigal family.
And here is the Madrígal home.
Hey, here I am!
I know it sounds kind of strange and unbelievable
but I have this Madrigal family.
 
Look, two people met the Madrígal family.
Now they are part of the Madrígal family.
And uncle Félix married Pepa and then Júlíeta's dad.
So Abuela became Abuela Madrigal.
Come on, come on!
 
We always help those in need.
With miracles, marvels and wonder.
Then the town flourishes and the earth still turns.
But work, yes and faithfulness work miracles.
 
- Hey, who's the sister and who's the aunt?
- There are so many people.
- How do you know them all apart?
Okay, okay, okay, okay
So many kids in the house and now it's going to be fun.
Now that all our clan will be together.
 
- Clan together!
 
Aunt Dólores, she can hear a sewing needle drop.
Camílo is a shapeshifter
António he gets a gift today.
And my sisters: Ísabella and Luísa.
One strong the other beautiful, perfect with brilliant taste.
- Isabella!
She grows flowers and decorates the town.
- Isabella!
She reflects a golden hue.
- Luisa, Luisa!
And Luísa is really strong.
They do their work with cheerful joy.
 
So this Madrigal life of ours.
Now you know the Madrigal family.
And all of us are pretty weird and amazing.
And this is how we, the Madrígal family, are
Adios!
 
- But what is your gift?
 
Now I have to go because I am a Madrigal.
And now you know the Madrigal family.
This was not meant to be a self-indulgent rant.
So let's review everything about the Madrígal family.
Come on!
 
- But what about Mirabel?
It all started with Abuela and then uncle Pepa who controls the weather.
- But what about Mirabel?
And Júlíeta's mother, she makes everything better with one arepa.
- But what about Mirabel?
But Ágústín's dad is clumsy, but makes fun of everything here.
- But what about Mirabel?
Hey, you said you wanted to know what everyone can do, I have sisters and aunts and-
 
- Mirabel!
And the best, Kamíló, he makes everyone smile broadly.
- Mirabel
And aunt Dólores she hears everyone such long way away.
- Mirabel!
Look, Mr. Marianó. Hey, you can get engaged to a sister if you want to. But between you and me she is given to drama.
Oh, I'm losing my mind. And thank you, but I’ll have to get away from here.
 
- Mirabel!
The family is great.
-Mirabel!
I surely belong to it.
- Mirabel!
Mirabel!!
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by HcolHcol on 2022-09-29
Added in reply to request by Lina elhabashyLina elhabashy
Author's comments:

Some Spanish words are translated for meaning, others are left as they are in the song as the meaning can be guessed.

Comments
Alma BarrocaAlma Barroca    Thu, 29/09/2022 - 21:44

User will be given one week to complete it - if by October 6 no action is taken it will be unpublished.

HcolHcol    Fri, 30/09/2022 - 08:11

Oops! Sorry, the song is long and repeats a lot so I missed copying the last part to the page. I saved my copy on my PC then pasted to the site. Regular smile

Read about music throughout history