Flower of Scotland (Gaelic (Scottish Gaelic) translation)

Gaelic (Scottish Gaelic) translationGaelic (Scottish Gaelic)
A A

An Flùr na h-Alba

O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs 'son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?
 
Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair
mar bhrat air làr,
am fearann caillte
dan tug na seòid ud gràdh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.
 
Tha 'n eachdraidh dùinte
ach air dìochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn èirigh
gu bhith nar Rìoghachd a-rìs
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.
 
Thanks!
thanked 38 times
Submitted by De Dodelijkheid van de LevenDe Dodelijkheid van de Leven on Fri, 04/02/2011 - 10:36
Author's comments:

Dinna ken wha owerset it... Ane guid owerseter, for shuir!

English
English
English

Flower of Scotland

Comments
michealtmichealt    Sat, 15/10/2016 - 04:21

All three occurrences of "Iomhair" should be "Ìomhair".
The title "An Flùr na h-Alba" is wrong, the correct title is "Flùr na h-Alba".

Unfortunately these errors were not corrected at sco.wikipedia.org until 10th February 2011, some 6 days after De Dodelijkheid got the translation from there, so not hs fault.

When De Dodelijkheid copied the gaelic version, the wikipedia page wrongly attributed the gaelic translation to Roy Williamson (who spoke fewer than 10 words of gaelic); fortunately De Dodelijkheid realised that was wrong so the author's comment says he doesn't know who made the translation. In fact it was made by Iain Aonghas MacLeòid. I corrected the wikipedia page about 13 months ago when I noticed the error. It would be nice to modify the authors comment to attribute the translation to its author.

Read about music throughout history