Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Forna Kväden (English translation)

 • Artist: Hindarfjäll
 • Song: Forna Kväden Album: Lärads Grenar
  4 translations
  English
  +3 more
  , Faroese, Norwegian #1, #2
 • Translations: English
  +3 more
  , Faroese, Norwegian #1, #2
Swedish
Swedish
A A

Forna Kväden

Vi bär ansvar att bärga det
Som en gång var vårat hem
Gudar, gudinnor, heliga väsen
Ordning bringar oss till dem
 
Heder är vårt svar
Yttrar gammal lag
Vördnad för det fria
Djor och människor
Träd och allt som gror
Lyssna efter sedens ord
Forna kväden ur svunna världen
Väcker vi till liv igen
Tron på lundar, bäckar och dalar
Krafter som där dväljes än
 
Nornor spinn er tråd
Asar räck oss råd
Tiden står ej stilla
Hör med öronen
Öppna ögonen
Tillåt dig att se igen
 
Tid är av ringar
Där ordning möter kaos
Männen frå fjärran
Dräpte vår sång
 
Submitted by somethingswellsomethingswell on 2022-09-23
English translationEnglish
Align paragraphs

The Ancient Hymn

We bear responsibility for salvaging
What was once our home
Gods, goddesses, the holy beings
Order brings us to them
 
Honor is our answer
So says ancient law
Reverence for the outdoors
Animals and people
Trees and all that grows
Listen to the word of custom
The ancient hymn from a bygone world
We awaken it again
Belief in groves, streams and dales
Forces which still dwell here
 
Norns, spin your thread
Æsir, give us wisdom
Time does not stand still
Hear with your ears
Open your eyes
Allow yourself to see again
 
Time goes awry
Where order meets chaos
The men from afar
Killed our song
 
Thanks!
Submitted by somethingswellsomethingswell on 2022-09-23
Comments
Read about music throughout history