For Turkish and Azeri members

3 posts / 0 new
Guest
Pending moderation

I try to write a nice song https://www.youtube.com/watch?v=5ODHQ_Mxnis that has Turkish and Azerbaijani verses

.........(missing words)
Esti yeller, gül yanakların soldusa.
Dert elinden ala gözler doldusa.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım sevgilim.

.........(missing words)
Esti yeller, gül yanakların soldusa.
Dert elinden ala gözler doldusa.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım güzelim.

mən baxarkən sənin vurdugun yaraya,
imtizanim hələ girdi araya,
xəstə ürəyimlə bax geldim bax hara.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım sevgilim.

mən baxarkən sənin vurdugun yaraya,
imtizanim hələ girdi araya,
xəstə ürəyimlə bax geldim bax hara.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım güzelim.

Bir kuş idim gece-gündüz sizlere.
Yazık, beni güldürmedin bir defa.
Bakıp şimdi alnımdakı çizgilere.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım sevgilim.

Bir kuş idim gece-gündüz sizlere.
Yazık, beni güldürmedin bir defa.
Bakıp şimdi alnımdakı çizgilere.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım gözəlim.

mən baxarkən sənin vurdugun yaraya,
imtizanim hələ girdi araya,
xəstə ürəyimlə bax geldim bax hara.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım sevgilim.

mən baxarkən sənin vurdugun yaraya,
imtizanim hələ girdi araya,
xəstə ürəyimlə bax geldim bax hara.
Sen ağlama, ben ağlayım, ben ağlayım gözəlim. (x2)

Please check for me the lyrics. Thank you

Junior Member
Joined: 16.04.2017

Mən deyən yox, fələk deyən oldusa,
Əsdi yellər, gül yanağın soldusa,
Dərd əlindən ala gözlər doldusa,
Sən ağlama, mən ağlayım, gözəlim!

Mən baxarkən sən vurduğun yaraya,
İndi zalım fələk girdi araya...
Xəstə qəlbimlə bax gəldim haraya,
Sən ağlama, mən ağlayım, gözəlim!

Bir quş idim gecə gündüz sizlərə,
Yazıq, məni güldürmədin bir kərə...
Baxıb indi alındakı izlərə
Sən ağlama, mən ağlayım, gözəlim!

Mən baxarkən sən vurduğun yaraya,
İndi zalım fələk girdi araya...
Xəstə qəlbimlə bax gəldim haraya,
Sən ağlama, mən ağlayım, gözəlim!

Guest

Kanije Thank you

Add new comment