Ottoman turkish to english translation

3 posts / 0 new
Joined: 12.01.2012
Pending moderation

Hello to all members,
I'm in urgent need to find a FULL translation of KABASAKAL Mehmed's poem ''Fukara Kulların Arz-ı Hal Kaldı"

Fukara kulların arz-ı hal kıldı
Ahvaller(i) ziyade perişan oldu
Masumlar mektepte okumaz oldu
Masumlar duasın alın efendim

Mektebin önünde ahır yapıldı
Hep okuyan sıbyan geri çekildi
Etme diyenlerin evi yıkıldı
Bunun ilacını görün efendim

Yiyiciler akçe ister zaleme
Verilen malımız gelmez kaleme
Perişanlık şayi oldu aleme
Kullarına imdad kılın efendim

Akşam olur yiyiciler derilir
Fukara kulların kusurun bulur
Haftada hem üç yüz kuruşun alır
Keyfiyet(-i) halimiz bilin efendim

Silahdar yazmağa tertip olundu
Gitmeyenler için defter verildi
Üç yüz ziyade kulun soyuldu
Reaya ahvalin bilin efendim

Yetmiş kadar adam mahpus bulundu
Nice bigünahlar zahimdar oldu
Mütevelli imam sebebi oldu
Kulların ahvalin bilin efendim

Yetmiş adem ile ihzar olundu
Reaya kulların hali bilindi
Üç kimse üstüne hüccet olundu
Hal(i)mize merhamet kılın efendim

Kara Molla oğlu araya girdi
Altı kese akçeye halas buldu
Reayaya cebren salyane oldu
Bize olan zulmü bilin efendim

Otuz kese akçe tecrim olundu
Beş çifti olanın ikisi kaldı
Ak(ı)bet Devec(i) Osman belasın buldu
Sairin hakkından gelin efendim

Reaya kulların çektiler gücün
İmam adam gönderdi töhmet için
Devletli beyefendimizin başıyçin
Tezkiye edin de sorun efendim

Niş gibi kalenin fethini kıldın
Koymadın küffardan intikam aldın
Alemde gazilik şöhretin buldun
Kullar intikamın alın efendim

Kusurum affınla eyle inayet
Hatiften tarihi düştü hidayet
Yoktur keremine asla nihayet
Mehemmed biçare kulun efendim

Henceforth gratitude to anyone who replies me back.
Cheers

Moderator
Joined: 29.08.2011

Hello, istok81, and welcome to LT,
hope you' ll have a nice time in our community.

Here you can read how to request a translation --> https://lyricstranslate.com/en/how-request-translation...
and someone will translate it for you Regular smile ...

Moderator "Glossophile"
Joined: 11.05.2011

Also: please link your request here so I can add the translation easily.

Add new comment