[SOLVED] Please, edit them

2 posts / 0 new
Moderator of Eternity
Joined: 21.06.2013
Pending moderation

Hello. There are somethings that must be edited. And I searched that the users who post them are offline for a long time or have deleted their accounts. (So they won't see my comments)

1. http://lyricstranslate.com/en/shape-you-surətinə-aşiqəm.html

The title of the translation must be "surətinə"

It must be "Baxmayaraq ki, qəlbim yıxılır" instead of "Baxmayaraq ki, qəlbim məhv olut"

It must be "Keçən gecə otağımda idin" instead of "son gecə otağımda idin.

2.http://lyricstranslate.com/en/manana-lyrics.html

This artist is not from Azerbaijan, she is from Georgia.

3. http://lyricstranslate.com/en/sevil-sevinch-ey-urek-lyrics.html

This user logs in, but the lyrics are still not edited.

It must be so;

Hər bir istəyin şirin sözlərin yalandi hər şeyin inan
amma sən demə qurduğum xəyal əvvəlindən yalan
sənli dünyamın yoxmuş anlamı söylə çarəsi varmı?
amma mən hər an sevdim hər zaman indi sənsiz olarmı?
sevginin yolu yalanlarla doluymuş dolu
min bir xəyal quran ürəyim duymuş sonu

ey ürək bu qədər bu qədər qəmi çəkəcək gücün varmı
deyir unut yenidən başlayaq bu qəlb acıyla yaramı
ey ürək yaşananları unudacaq dözüm varmı
deyir inan amma bilmir o bu qəlb acıyıa atarmı

Thanks

Moderator sapiens sapiens
Joined: 05.04.2012

I'm afraid I have to tell you I can't edit translations even when their authors likely won't come back. It's better to add a new translation of your own in such cases and explain the differences between the pair.

#2 and #3 have been corrected, thanks for reporting.

Please take in consideration that now we have a thread specific for reporting problems with lyrics/artists/etc. If you ever come across a problem that needs to be edited and corrected by a Moderator or Editor, please leave a comment here > https://lyricstranslate.com/en/forum/incorrect-information-lyricstitleso...

Add new comment