sa lumang simbahan [Filipino]

2 posts / 0 new
Novice
Joined: 27.01.2010

Sa lumang simbahan, aking napagmasdan
Dalaga't binata ay nagsusumpaan
Sila'y nakaluhod sa harap ng altar
Sa tig-isang kamay, may hawak na punyal

Kung ako'y patay na, ang hiling ko lamang
Dalawin mo, giliw, ang ulilang libing
At kung maririnig mo ang taghoy at daing
Yao'y panghimakas ng sumpaan natin

CHORUS
At kung maririnig mo ang tugtog ng kampana
Sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang
Lumuhod ka, giliw, sa harap ng altar
At iyong idalangin ang naglahong giliw

[Repeat 2nd Stanza]
[Repeat CHORUS twice]

CODA
Lumuhod ka, giliw, sa harap ng altar
At iyong idalangin ang naglahong giliw

Retired Moderator
Joined: 19.05.2008

Hi Argie, don't spam with requests!
You've already added this song to our database, now all you have to do is click on th button called [ASK FOR A TRANSLATION] to make your request final.
Here is a link to the song: https://lyricstranslate.com/en/freddie-aguilar-sa-lumang-simbahan-lyrics...

Add new comment