Translate lyrics into English

3 posts / 0 new
Novice
Joined: 16.06.2009
Pending moderation

Por una cabeza
Música: Carlos Gardel
Letra: Alfredo Le Pera

Por una cabeza de un noble potrillo
que justo en la raya afloja al llegar
y que al regresar parece decir:
No olvides, hermano, vos sabés que no hay que jugar...

Por una cabeza, metejón de un día,
de aquella coqueta y risueña mujer
que al jurar sonriendo, el amor que está mintiendo,
quema en una hoguera todo mi querer.

Por una cabeza
todas las locuras,
su boca que besa
borra la tristeza,
calma la amargura.

Por una cabeza
si ella me olvida
qué importa perderme,
mil veces la vida
para qué vivir...

Cuántos desengaños, por una cabeza,
yo juré mil veces, no vuelvo a insistir,
pero si un mirar me hiere al pasar,
su boca de fuego, otra vez, quiero besar.

Basta de carreras, se acabó la timba,
un final reñido yo no vuelvo a ver,
pero si algún pingo llega a ser fija el domingo,
yo me juego entero, qué le voy a hacer.

Novice
Joined: 26.04.2013

Mahal tandaan mo lahat ng sasabihin ko..
Naniniwala ako na tunay ang pag-ibg mo
Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo
Isipin mong ika'y minamahal ko

Pangako sa iyo hinding-hindi magbabago
Mahal iwaksi mo pangambang puso mo
Walang mahalaga kundi ikaw lamang giliw
Tanging ikaw lamang ang buhay ko

CHORUS:

Kahit ano pa ang nakaraan mo
Walang sinuman ang makapagbabago
Tapat ang pagmamahal ko
Sayo giliw ko

Kahit ano pa ang sabihin nila
Hindi ito hadlang sa hangarin ko
Wagas na pag ibig
Sigaw ng puso ko III

Pag-ibig ko sa iyo ay ipaglalaban ko
Hindi mahalaga magdusa man ako
Ang tanging pangarap ko
Ay ang pag-ibig mo giliw
Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko

Homo Sapiens
Joined: 04.03.2013

http://www.wretch.cc/blog/skyfire/2393041
By the head of a horse

(Losing) by a head of a noble horse
who slackens just down the stretch
and when it comes back it seems to say:
don't forget brother, You know, you shouldn't bet.

By a head, instant violent love
of that flirtatious and cheerful woman
who, swearing with a smile, a love she's lying about,
burns in a blaze all my love.

Losing by a head
all that madness;
her mouth in a kiss
wipes out the sadness,
it soothes the bitterness.

Losing by a head
if she forgets me,
no matter to lose
my life a thousand times;
why live?

Many deceptions, loosing by a head...
I swore a thousand times not to insist again
but if a look sways me on passing by
her lips of fire, I want to kiss once more.

Enough of race tracks, no more gambling,
a photo-finish I'm not watching again,
but if a pony looks like a sure thing on Sunday,
I'll bet everything again, what can I do?

Add new comment