The Funeral Of Hearts (Bulgarian translation)

Advertisements
Bulgarian translation

Погребението на Сърцата

Любовта е погребение за сърцата
Една ода за жестокостта
Когато ангелите плачат с кървави сълзи
върху разцъфналите цветя на злото
 
Погребението на сърцата
и молба за милост
Когато любовта е оръжие,
разделящо ме от теб
 
Тя бе слънцето,
огряващо върху
гробницата на надеждите и мечтите толкова крехки
Той бе луната,
изрисуваща те
с блясъка си толкова уязвим и блед
 
Любовта е погребение за сърцата
Една ода за жестокостта,
Когато ангелите плачат с кървави сълзи
върху разцъфналите цветя на злото
 
Погребението на сърцата
и молба за милост
Когато любовта е оръжие,
разделящо ме от теб
 
Тя бе вятърът, носещ
всички беди и страхове, които с години си опитвал да забравиш
Той бе огънят, неспокоен и див
Ти бе като нощна пеперуда за този пламък
 
Еретикът белязан отвъд божественото
Молитва към бог, който е сляп и глух
Последно причастие за изпепелените души
Три кратки думи и въпроса - Защо?
 
Любовта е погребение за сърцата
Една ода за жестокостта,
Когато ангелите плачат с кървави сълзи
върху разцъфналите цветя на злото
 
Погребението на сърцата
и молба за милост
Когато любовта е оръжие,
разделящо ме от теб
 
Submitted by nadelline on Tue, 03/02/2015 - 00:53
English

The Funeral Of Hearts

Comments