Fyll ditt sinn med kjærlighet [Can you feel the love tonight?] (English translation)

Advertisements
Norwegian

Fyll ditt sinn med kjærlighet [Can you feel the love tonight?]

Jeg ser hva som kommer (hva?)
Det vil de neppe tro (hvem?)
De blir ett par og resultatet er: vår trio blir til to
I skumringsøyeblikket, med trolldom overalt
Da blir det så romantisk, skal du se
At dette ender galt
 
Fyll ditt sinn med kjærlighet
La Amors piler fly
Naturens sang
Og himmelens stjernedryss
Gir liv til alt på ny
 
Jeg vil så gjerne si det
Men hva vil hun forstå
Av det som jeg har gjort? Det går ikke
Da vil hun bare gå
 
Han skjuler noe for meg
Jeg aner ikke hva
Og hvorfor vil han aldri mere bli
Den konge vi vil ha?
 
Fyll ditt sinn med kjærlighet
La Amors piler fly
Naturens sang
Og himmelens stjernedryss
Gir liv til alt på ny
 
Fyll ditt sinn med kjærlighet
Ta hjertet med på råd
Gi deg hen
Og spinn til livets vev
Kjærlighetens tråd
 
Og hvis de blir ett par i natt
Kan det sies kjapt
At vår tid sammen er historie
Da er vår venn fortapt
 
Submitted by Icey on Sat, 21/04/2018 - 11:59
Align paragraphs
English translation

Fill your senses with love

I see what’s coming (what?)
They will hardly believe it (who?)
They’re turning into a couple and the result is: our trio is turning into two
In the moment of a twilight, with black magic all around
Everything will turn out so romantic, you’ll see
This is ending up so wrong
 
Fill your senses with love
Let Cupid’s arrows fly
The song of nature
And the stars studded in the sky
Give life to everything anew
 
How I wish to say it
But what could she understand
Of what I’ve done? No way
She would just leave
 
He’s keeping something from me
I cannot figure out what
And why would he never be
The king we want?
 
Fill your senses with love
Let Cupid’s arrows fly
The song of nature
And the stars studded in the sky
Give life to everything anew
 
Fill your senses with love
Seek the advice of your heart
Be carried away
And weave in the web of life
The thread of love
 
And if they become a couple, tonight
We will soon say
That our time together is history
Then our friend will be lost
 
Submitted by Icey on Sat, 21/04/2018 - 12:00
More translations of "Fyll ditt sinn med ..."
EnglishIcey
See also
Comments