Gad Elbaz - HaKol Milemala

Hebrew

HaKol Milemala

אם תדבוק באמת הדברים יסתדרו מעצמם
זה הכול מלמעלה, לא שואל מה ולמה
כבר למדתי שהדברים הטובים לוקחים זמן
.והדרך למעלה ארוכה ויפה לה
ננצח קשיים בדרכי האהבה
אנו לא נשברים, יש לנו אמונה
ונדע להעריך כל דקה ודקה
.שום דבר לא מובן מאליו
 
הו אלוהי, כמה טוב לי בחיי
אני יודע זה יכל להיות אחרת
תודה אלוהיי על שהשמש מעליי
היא את כל גופי בחום ורוך עוטפת
כן להודות זה חשוב, דם שזורם לי בגוף
קול שגורם לי לעוף
.תודה לך, אבא אהוב
 
כל חיי הם כלום בלעדייך, בורא עולמים
זה מצחיק איך בשעות קשות כולם נזכרים
ורק אני יודע איך תמיד נתת לי כוח
לפרוש כנפיים ולפרוח מעל המכשולים
אני מודה על כל יום שעובר
אני זוכר את תפילותיי הכמוסות ביותר
וגאה לשבח ושמח לפאר
.ונשבע שאעשה את זה יותר
נתת לי כשרון לקחת דף, עיפרון
ולחדור ללב ההמון שבתוך תהום
,הצבת סביבי מלאכים, שומרים
הצלבת דרכי עם אנשים טובים
אני יודע שדלתות לא נפתחות מעצמן
...הבנתי, הכול מכוון בחיי
!אמונה בליבי, אלוקיי מעליי ולכן אין כל מכשול לרגליי
 
...הו אלוהיי, כמה טוב לי בחיי
 
Submitted by Amanda Joy on Wed, 25/05/2016 - 06:32
Last edited by RadixIce on Wed, 20/09/2017 - 18:14
Thanks!

 

Comments