Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Գալիս եմ դուռդ (Galis em durd) (English translation)

Գալիս եմ դուռդ

Գալիս եմ դուռդ իբրև մեկ աղքատ
Մի՛ լինիր անսիրտ
Եղի՛ր գթառատ
Ողորմած եղիր, ինչու՞ քարացար
Խղճով ու սրտով մի՞թե կուրացար
 
Մեջս կյանք չմնաց, հալվեց մաշվեց գնաց
Առանց քեզ չի փայլի աստղը իմ կենաց
Մեջս կյանք չմնաց, հալվեց մաշվեց գնաց
Առանց քեզ չի փայլի աստղը իմ կենաց
 
Սիրո գեհենում այրվում եմ արդեն
Դժվար է զատվել քեզ նման բարդ է
Ծնվեցիր, եկար լույս ազատ աշխարհ
Հասի՛ր ինձ, փրկե, դարձիր բարեկամ
 
Մեջս կյանք չմնաց, հալվեց մաշվեց գնաց
Առանց քեզ չի փայլի աստղը իմ կենաց
Մեջս կյանք չմնաց, հալվեց մաշվեց գնաց
Առանց քեզ չի փայլի աստղը իմ կենաց
 
Submitted by Armine SahakyanArmine Sahakyan on 2017-10-27
Submitter's comments:

Երգի հեղինակն է աշուղ Շերամը

English translationEnglish
Align paragraphs

I'm Coming To Your Door

I come to your door as a poor person
Don't be heartless
Be merciful
Have mercy, why did you freeze?
Were you blinded by conscience and heart?
 
There was no life left in me, it melted away
Without you, the star in my life will not shine
There was no life left in me, it melted away
Without you, the star in my life will not shine
 
I'm already burning in the hell of love
It's hard to break up, and it's complicated like you
You were born, you came into the free world
Reach me, save me, become a friend
 
There was no life left in me, it melted away
Without you, the star in my life will not shine
There was no life left in me, it melted away
Without you, the star in my life will not shine
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by ArmenianManArmenianMan on 2022-09-26
Added in reply to request by Zarina01Zarina01
Translations of "Գալիս եմ դուռդ ..."
English ArmenianMan
Comments
Read about music throughout history